Bậc Đáng Kính Antoinetta Giugliano, Đấng sáng lập Tu hội “Những Nữ tì bé nhỏ của Đức Kitô Vua.”

2019-01-03 202 Thảo luận

Ngày 21 tháng 12, 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp đón Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu, Tổng trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, và cho phép Thánh Bộ công bố Sắc lệnh liên quan đến các nhân đức anh hùng của Người Tôi tớ Thiên Chúa là Antoinetta Giugliano, Đấng sáng lập Tu hội “Những Nữ tì bé nhỏ của Đức Kitô Vua”, sinh tại New York (Mỹ) năm 1909 và qua đời tại Portici (Naples, Ý) năm 1960.

Đấng Đáng kính Antoinetta Giugliano được giáo dục trong linh đạo Phan sinh dưới sự hướng dẫn của Bậc đáng kính Sosio Del Prete, linh mục Dòng Phanxicô. Năm 1935 ngài bắt đầu thành lập Hội Những Nữ tì bé nhỏ của Chúa Kitô Vua ở Afragola (Naples). Tu hội mới này nhằm mục đích đưa ra một giải đáp Kitô giáo cho những vấn đề cấp bách trong vùng, giúp đỡ cách đặc biệt các người già bị bỏ rơi cũng như giáo dục con cái của dân chúng. Được cha Sosio gợi hứng, Mẹ Antoinetta đã quảng đại dâng cúng các tài sản của gia đình Mẹ, và nhất là đã cống hiến cho dự phóng bác ái này các đức tính Kitô giáo và nhân bản của Mẹ. Trọn hảo trong đức khiêm nhường và mạnh mẻ khi chịu những đau khổ tinh thần và thể xác, Mẹ đã qua đời cách thánh thiện ở Portici (Naples). Lý do của việc phong thánh của Mẹ bắt đầu vào năm 2006.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...