Đại hội Quốc tế lần thư tư dành cho các Ủy ban Đất Thánh

2019-01-17 276 Thảo luận

90 tham dự viên từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự Đại hội Quốc tế các Ủy ban Đất Thánh lần thứ tư được tổ chức tại Giêrusalem từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12, 2018. Đề tài rộng lớn là: “Quan tâm mục vụ các cuộc hành hương: Đón tiếp, Hồi ký, Phúc âm hóa”. Các anh em Phan sinh và các giáo dân tham dự đã nghe một loạt các bài thuyết trình và làm thành từng nhóm nhỏ suy nghĩ về vai trò của các Ủy ban và Ủy viên.

Đọc thêm: custodia.org

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...