Đường đến Emmaus: Thường huấn thuộc nhiều thẩm quyền tại Đất Thánh

2019-04-08 160 Thảo luận

         “Đường đến Emmaus” là một giáo trình về Thường huấn, được thể nghiệm trong bối cảnh của Đất Thánh, được phối hợp tổ chức bởi cộng đoàn Emmaus, một cộng đoàn thuộc nhiều thẩm quyền khác nhau, với sự cộng tác của Hạt dòng Thánh Địa, Học viện Thánh kinh Phan sinh ở Giêrusalem và với Trung ương Dòng của OFM và OFM Conv.

            Giáo trình được dành cho các anh em Phan sinh OFM và OFM Conv. trên 10 năm khấn trọng, hăng say khám phá niềm vui gặp gỡ Đấng Phục Sinh và nhiệt tình làm chứng cho tình yêu của Người, theo câu chuyện trong Tin Mừng của các môn đệ trên đường Emmau (qc.Lc 24:30tt) Giáo trình gồm 05 tuần trải nghiệm suy tư, chia sẻ huynh đệ và hành hương đến các nơi thánh của Thánh Địa, một hành trình đích thực theo vết chân của các môn đệ của Đức Giêsu.

             Chương trình, được thực hiện bằng tiếng Ý, sẽ diễn ra tại tu viện St. Cleopas ở Emmaus-Qubeibeh, từ ngày 28 tháng 09 đến ngày 03 tháng 11, 2019. Một giáo trình thứ hai bằng tiếng Anh cũng đang được lên kế hoạch thực hiện.

             Số người tham dự giới hạn tối đa là 12 anh em (mỗi gia đình 06 anh em). Họ sẽ phải gởi đơn tham dự càng nhanh càng tốt, và không trễ quá ngày 15 tháng 07, 2019. Sự tham dự của mỗi anh em sẽ được chính Trung ương Dòng của đương sự xác nhận, hạn cuối là 31 tháng 07.

             Nhờ sự trợ giúp đặc biệt từ các Trung ương Dòng liên hệ, phí tổn tham dự giáo trình sẽ vào khoảng 1.300 đồng euro/người. Mỗi người phải tự lo vé máy bay và phí nhập cảnh Israel.

             Đơn tham dự phải được gởi đến cho các vị Phó Tổng Phục vụ, hoặc các Tổng Thư ký liên quan theo các địa chỉ sau:

Đối với OFM: vicgen@ofm.org hoặc secgen@ofm.org

Đối với OFM Conv.: vicgen@ofmconv.net hoặc segrgen@ofmconv.net

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...