Liên Hiệp Gia đình Phan Sinh

2019-05-17 131 Thảo luận

Rôma ngày 17 tháng 04, 2019

Các Chị em và Anh em thân mến

Xin gởi đến tất cả các Anh chị em những lời chào mừng Phan Sinh nồng ấm nhất! Chúng tôi rất vui khi viết cho Anh chị em trong dịp cử hành 30 năm ngày thành lập Tổ chức Phan Sinh Quốc tế (FI).

Như anh chị em biết, Tổ chức Phan Sinh Quốc tế là dự án mục vụ chung duy nhất của Gia đình Phan Sinh. Nó đã được tạo nên ba mươi năm trước, khởi đi từ sáng kiến và dựa trên tầm nhìn của nhiều chị em và anh em, những người được gợi hứng bởi ước muốn chia sẻ sứ điệp Phan Sinh và những giá trị mang tầm cỡ toàn cầu, thông qua các cơ cấu của Liên Hiệp Quốc (UN). Trong ba thập niên qua, FI đã trải qua những đổi thay khác nhau, tuy nhiên nó vẫn tiếp tục dấn thân phục vụ hòa bình, người nghèo và trái đất.

Cách đây không lâu, FI đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn và bị thách đố làm một cuộc xét duyệt và đổi mới toàn diện. Chúng tôi vui mừng báo cáo là quy trình này đã được hoàn tất. Trên bình diện tài chánh, các chi tiêu giảm xuống và các khoản thu nhập đã được định hướng lại trong một cách mà hai phần ba các doanh thu của chúng ta bây giờ được chi tiêu theo một chương trình có chính sách. Ban điều hành tận tâm và đầy năng lực của chúng ta được hướng dẫn bởi Chương trình chiến lược 04 năm, một chương trình đã được áp dụng 02 năm trước đây, và gần đây nó được duyệt xét lại và cập nhật cho hai năm tới. Ban Giám đốc quốc tế (IBD) đã được sắp xếp lại cách hiệu năng; hiện nay ban này gồm 08 thành viên (OFS, IFC-TOR, TOR, Phan Sinh Anh giáo, OFM Cap, OFM Conv., OFM, và Giám đốc điều hành của FI). Ban Giám đốc quốc tế làm việc hài hòa với ban điều hành và có một quan hệ tốt với Liên hiệp Gia đình Phan Sinh (CFF). Anh chị em có thể cảm thấy vui thích khi biết rằng, gần đây Tổ chức Phan Sinh quốc tế (FI) nhận được một giải thưởng từ UNICEF, nhìn nhận rằng Tổ chức đã sử dụng cách tốt nhất các cơ cấu /quy trình của Liên Hiệp quốc trong công việc liên can đến “các trẻ em phù thủy” ở Benin.

Nhân khi cử hành kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, chúng tôi biết ơn công việc của rất nhiều anh chị em đã làm cho FI thành một tổ chức rất được trân trọng tại UN: bởi nhân viên của UN, bởi các phái bộ quốc gia, bởi những nhóm tôn giáo khác, bởi những NGO và những tổ chức dân sự khác cùng làm việc chung với chúng ta. Đồng thời, chúng ta cần nhìn vào tương lai. Trong khi tình hình hiện tại của FI được “cân bằng”, vấn đề tài chánh vẫn còn là một thách thức căng thẳng. Chúng ta không nhắm đến việc trở thành một tổ chức to lớn, tuy nhiên chúng ta sẽ có thể làm việc hữu hiệu hơn tại UN nếu ban điều hành không quá bị áp lực bởi việc tìm thời giờ kiếm tài lực cần thiết để làm cho công việc được trôi chảy.

Trong tinh thần này, trước tiên chúng tôi xin tất cả anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho sự thành công của FI. Tinh thần nằm phía sau FI này là cái làm cho công việc của chúng ta được đầy hứng thú và hữu hiệu. Đồng thời chúng tôi cũng xin các anh chị em suy nghĩ đến việc nâng đỡ FI trên bình diện tài chánh. Các anh chị em có thể - ngoài việc quyên góp hằng năm cho công việc của FI- hiến tặng một lần nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập này. Anh chị em cũng có thể quen biết nhiều người khác quan tâm đến việc nâng đỡ công việc mà FI đang làm tại UN; xin anh chị em tiếp cận họ và chia sẻ với họ quan điểm của chúng ta trong việc bảo vệ các quyền con người của các chị em và anh em của chúng ta trên toàn thế giới, trong viễn cảnh của các giá trị Phan Sinh của chúng ta. Ban điều hành của FI và các thành viên của IBD sẵn sàng cung cấp cho anh chị em bất kỳ thông tin nào mà các anh chị em cần liên quan đến các sự việc này.

Chúng tôi cám ơn tất cả những ai đã đóng góp cách quảng đại cho FI trong suốt 30 năm qua này. Chúng tôi mời gọi tất cả các thành phần của Gia đình Phan Sinh cùng nhau nâng đỡ công việc của FI, góp phần cách tinh thần và tài chánh, và như thế tìm cách quảng bá Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta hôm nay!

 

- Tibor Kauser, OFS                        - Sr. Deborah Lockwood, OSF

Tổng Phục vụ                                         Tổng Phục vụ

Chủ tịch CFF

- Fr. Roberto Genuin, OFM Cap      - Fr. Nicholas Polichnowski, TOR

Tổng Phục vụ                                         Tổng Phục vụ

- Fr. Marco Tasca, OFM Conv        - Fr. Michael Anthony Perry,OFM

Tổng Phục vụ                                          Tổng Phục vụ

AH. Dịch

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...