Buổi họp đầu tiên của Ban Mục vụ Giáo dục của Dòng

2018-01-18 2.321 Thảo luận

Ban Mục vụ Giáo dục của Dòng có buổi họp đầu tiên tại Trung Ương Dòng từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 1 năm 2018. Anh Tổng Điều phối viên Phúc Âm hóa, Russel Murrey, đã triệu tập buổi họp này. Các thành viên của ủy ban là: anh Rashid Mistrih, Hạt dòng Thánh Địa, anh Walter Verdezoto, Tỉnh dòng Thánh Phanxicô tại Quito, Ecuador; và anh Neil Badillo, Hạt dòng Thánh Antôn Padua, Philippines. Chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh em này, hy vọng công việc của họ sẽ đem lại kết quả dồi dào, và chúng tôi hứa trợ giúp họ bằng những lời cầu nguyện khi họ thực hiện công việc mà Dòng trao phó cho họ.

Ban Truyền Thông Ofmvn dịch (commission-orders-ministry-education-meets-first-time)

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...