Chúc mừng những thành quả của Tin Mừng ở Á Châu./ Cuộc họp của Hội Đồng Đông Á

2018-11-05 477 Thảo luận

Các Giám tỉnh Hội đồng Đông Á (EAC) đã gặp nhau tại Nhật Bản để nghe các thành quả của Thượng Hội đồng Dòng (PCO), và để củng cố dây liên lạc huynh đệ giữa các thành viên của EAC, cũng như mở ra những hướng mới cho sự hợp tác. Cuộc họp được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng mười, 2018 tại Tỉnh Dòng các thánh Tử đạo Nhật bản, Mihara, Nagasaki. Đề tài được chọn của cuộc họp là: “Chúc mừng các thành quả của Tin Mừng ở Á Châu.”

Tham dự cuộc họp gồm các Anh: Giám tỉnh, Giám hạt, Chủ tịch cơ sở và các Thư ký Huấn luyện và học vấn, Truyền giáo và Phúc âm hóa, và JPIC của Hội đồng Đông Á. Anh em tất cả đều vui thích nghe các anh đã tham dự Thượng Hội đồng Dòng được tổ chức tại Nairobi, Kenya, chia sẻ.

Anh em cũng đã nếm mùi phương pháp World Café, được áp dụng trong PCO. Phương pháp này được chứng tỏ như một điềm gặp tuyệt vời các ý tưởng đã được cưu mang cách tốt nhất trong mỗi một đơn vị, và chúng có thể được dùng như một gợi hứng cho tất cả anh em. Các anh em cũng hứa sẽ cung cấp thêm nhiều sáng kiến để trao đổi giống như World Café, đặc biệt trong vùng Á châu này, một vùng có rất nhiều nền văn hóa và truyền thống khác nhau.

Anh em cũng bàn luận dự phóng Trung tâm Học vấn Phan sinh tại Á châu (FCSA), có thể được dùng như một trung tâm dành cho việc học hỏi Phan sinh, chuẩn bị cho việc truyền giáo và thường huấn, không chỉ cho các anh em Á châu mà còn cho tất cả các anh em khác.

Anh Greg Redoblado, OFM, Tổng Cố vấn vùng Châu Á và Châu Đại dương, thách đố tất cả anh em tiếp tục trung thực với ơn gọi của mình. Anh nói: “Các giá trị Phan sinh của chúng ta, như sự thánh hiến, tình huynh đệ, nghĩa hèn mọn, sự gần gũi với người nghèo và chăm sóc môi trường, vẫn luôn thích hợp….Thế giới đang kiếm tìm những chứng nhân dám làm. Chúng ta hãy đón nhận thách đố.”

Alexis Trần Đức Hải, OFM dịch

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...