Cuộc thăm viếng Tỉnh Dòng Đức Bà Guadalupe của Anh Tổng Phục vụ

2018-12-16 333 Thảo luận

Từ ngày mồng 03 đến ngày mồng 08 tháng 12, 2018, anh Tổng Phục vụ, Michael Perry, anh Tổng Cố vấn Ignacio Ceja tháp tùng với anh, đã đến thăm các anh em của Tỉnh Dòng Đức Bà Guadalupe, hiện diện tại Trung Mỹ, Panama và Haiti.

Đến nơi, anh đã gặp các anh em trong Ban Cố vấn Tỉnh Dòng và bàn thảo về hành trình lịch sử của Tỉnh Dòng, các dự phóng và các công việc, cũng như những thách đố và hy vọng của Tỉnh Dòng. Sau đó, anh đã gặp các anh em đặc trách huấn luyện. Anh em đã trình bày một cái nhìn ngắn gọn về chương trình đào tạo, và thảo luận về các mong đợi và những thách đố của nhiệm vụ được giao phó cho anh em.

Anh Tổng Phục vụ cũng có hai lần gặp gỡ chung với các anh em, một tại Thành phố Guatemala, ở đó có khoảng 60 anh em tham dự, và một tại San Salvador, có 46 anh em hiện diện. Trong cả hai cuộc họp, anh đã chuyển tải một thông điệp khuyến khích lòng trung tín với Thiên Chúa và với ơn gọi của chúng ta như những Anh em Hèn mọn, để tâm đến các dấu chỉ thời đại. Anh cũng có cơ hội lắng nghe và đối thoại với các anh em về hiện trạng và tương lại của Dòng và của Tỉnh Dòng.

Tại Thành phố Guatemala, anh Michael đã dành riêng một ngày để gặp các anh em trẻ của Tỉnh dòng (U10, khấn tạm và tập sinh). Các anh em, tổng số là 57, đã có thể trình bày hết các niềm vui, những khó khăn, các thách đố và hy vọng trong đời sống và trong sứ vụ của họ.

Trong các lần thăm viếng các hoạt động mục vụ thì lần thăm viếng các công tác xã hội của anh Pedro tại Thành phố Antigua là đặc biệt nhất. Ở đó, ngoài việc biết được các cơ cấu đa dạng, anh Tổng Phục vụ đã chào hỏi nhiều người thuộc những bộ phận khác nhau, gặp gỡ các tình nguyện viên cũng như những công nhân khác.

Ở nhiều nơi đến thăm, anh Tổng Phục vụ cũng đã có dịp gặp các Chị em Dòng II, các anh chị em Dòng III và các thành phần khác của Gia đình Phan Sinh.

Alexis Trần Đức Hải dịch

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...