Đại hội của các anh em lo việc huấn luyện vùng Tây Âu và Thánh Địa

2018-10-01 461 Thảo luận

Đại hội của các anh em lo việc huấn luyện vùng Tây Âu và Thánh Địa được diễn ra tại Villa S. Cuore ở Triuggio (Milan), từ ngày 23 đến 29 tháng 09 năm 2018. Trong đại hội châu lục lần thư tư này, có tất cả 70 anh em lo việc huấn luyện đến từ các Hội đồng: COMPI, CONFRES, COTAF và Thánh Địa.

Đại hội bắt đầu bằng việc cử hành Thánh lễ, do anh Mario Favretto, Giám Tỉnh Tỉnh dòng chủ nhà thánh Antôn, Bắc Ý, chủ trì.

Sau một tuần làm việc cật lực, anh em đã kết thúc bằng một văn kiện cuối cùng ngắn gọn, nhằm đặc biệt hướng vào việc đề ra những chỉ dẫn thực tiễn cho công việc tương lai ở bình diện các Hội đồng được nói đến ở trên.

Các bản báo cáo được đề xuất, -những báo cáo hướng dẫn các tranh luận trong những ngày làm việc- làm sinh động các cố gắng của những người tham dự, trong khi họ cùng nhau cố gắng đào sâu hơn sự hiểu biết về ý nghĩa của sự đồng hành cho đời sống Phan sinh trong bối cảnh của Thường huấn, của vai trò và sự huấn luyện các Phụ trách nhà, và trong bối cảnh của việc linh hoạt ơn gọi.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...