Ngày thành lập Tân Tỉnh Dòng Phan Sinh Canada

2018-10-29 478 Thảo luận

Ngày 22 tháng 10, 2018, tại St. Albert, Alberta, Canada, Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần, Tân Tỉnh Dòng Phan Sinh Canada, đã được thành lập. Sự sát nhập hai Tỉnh Dòng Canada (St. Joseph và Christ the King) đã được hợp thức hóa bằng một sắc lệnh của Tổng Phục vụ, anh Michael Anthony Perry, OFM. Giám Tỉnh mới là anh Pierre Charland, OFM.

“Việc thành lập Tân Tỉnh Dòng Chúa Thánh Thần ở Canada đưa chúng tôi trở về lại cội nguồn đoàn sủng Phan Sinh của chúng ta. Nó phản ánh một ước muốn được Thánh Thần dẫn dắt, thậm chí đến những lối đi chưa từng biết. Nó đưa chúng tôi trở lại trải nghiệm của Ngày Hiện xuống, và tâm điểm của Tin Mừng. Đây là điều mà tôi hy vọng sẽ là đặc điểm của Tân Tỉnh dòng Canada,” vị Tân Giám Tỉnh nói.

Nhiều vị khách, từ khắp các miền Canada, đến tham dự ngày hội lịch sử này, trong đó có anh Peter Williams, OFM, Đại diện anh Tổng Phục vụ, cũng như vài vị Giám mục Canada và Giám tỉnh OFM từ USA.

Tân Tỉnh Dòng có tất cả 87 anh em, tuổi từ 32 đến 97, hiện diện ở Québec (Montreal, Lachute, Trois-Rivières), British Columbia (Vancouver và Victoria) và Alberta (Edmonton và Cochrane). Nhà Tỉnh Dòng sẽ đặt ở Montreal tại huynh đệ đoàn La Resurrection.

Alexis Trần Đức Hải, OFM, dịch

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...