Thư giới thiệu Tài liệu Hội đồng Dòng Mở rộng 2018

2018-11-12 383 Thảo luận

Tài liệu Hội đồng Dòng Mở rộng 2018

 

Anh em thân mến, Xin Thiên Chúa ban bình an cho anh em!

Tôi vui mừng giới thiệu với anh em Văn kiện Chung kết của Hội đồng Dòng Mở rộng 2018, bắt đầu bằng một đoạn lấy trong sách Khải huyền, đoạn văn mà trên đó, tại Tu nghị, chúng tôi đã suy ngẫm trong giờ Suy niệm Lời Chúa:

“Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Ai có tai thì hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”(Kh 2:3-5.7)

Thật là một đoạn văn mạnh mẻ và trực tiếp, tuôn trào từ tình yêu của Thiên Chúa dành cho Giáo Hội của người, trong đó Người nhìn nhận sự nhẫn nại, kiên cường, trung tín của nó trong các cuộc bách hại. Đồng thời Người cũng trách cứ và sửa dạy nó bởi vì nó đã để mất đi sự mãnh liệt và tươi mát của tình yêu thuở ban đầu. Rồi, Người mời gọi nó nhớ lại sự sa ngã của nó, hối cải và quay trở lại “làm những việc nó đã làm thuở ban đầu”

…..

Vậy hãy để cho Thần Khí dẫn dắt chúng ta đến một tình yêu đổi mới đối với Chúa Ba Ngôi và đối với các anh em chúng ta trong Dòng. Thần Khí sẽ mở lòng chúng ta nghe tiếng của Chúa nói trong thế giới, và đồng thời nghe tiếng nói phát xuất từ Dân Chúa và từ toàn thể tạo thành. Hãy để cho chính chúng ta được đưa trở về lại “tình yêu thuở ban đầu”của chúng ta, về lại với Thiên Chúa và về lại tâm điểm của Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống của chúng ta. Như thế, tình yêu này sẽ thấm ngập các cách thức suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Văn kiện này là kết quả suy tư của các Thành viên của Hội đồng Dòng Mở rộng và của ban Tổng Cố vấn là những người đã dùng cách thức khai triển của một Hội đồng Dòng Mở rộng, nảy sinh ra một bản văn cho phép chúng ta hiểu biết nhiều hơn thực tại của chúng ta. Nó có thể giúp tất cả chúng ta tiến tới một thái độ lắng nghe, cầu nguyện và suy tư, đến với một sự biện phân và rồi, một sự nhận dạng các phương cách cụ thể để tiến tới, vui vẻ đáp trả lại Thiên Chúa là Đấng kêu gọi chúng ta hoán cải, nhằm đạt đến một đời sống Phan Sinh đích thực hơn trong một thế giới thay đổi quá nhanh.

Tôi hy vọng là bản văn này sẽ cho phép mỗi một anh em xem xét một cách kỹ lưỡng các bước khác nhau đã được đề cập đến, và kể cả đi xa hơn nữa. Ước muốn của tôi là tất cả anh em –tất cả các thực thể, mỗi một cộng đoàn, và mỗi một anh em- có thể tiếp tục cuộc hành trình đã được bắt đầu với PCO và, đến lượt anh em, đem tiến trình nghe, biện phân này vào trong những bối cảnh sống khác nhau của anh em.

Tài liệu kết thúc với những đề nghị cụ thể về ba đề tài mà chúng tôi xem là nền tảng: danh tính đầy sức lôi cuốn của chúng ta, giới trẻ và sự chăm sóc “ngôi nhà chung” của chúng ta. Điều này không loại trừ việc xem xét những vấn đề khác được khơi dậy trong PCO, hoặc liên quan đến bối cảnh trong đó anh em đang sống.

Chính vì thế tôi yêu cầu mỗi một Thực thể của Dòng và mỗi một cộng đoàn đi vào trong tiến trình này và diễn tả nó ra bằng những lựa chọn dứt khoát trong cuộc sống.

Hơn nữa, tôi nhắc các anh em: PCO và Tài liệu này, -kết quả của một tiến trình lắng nghe và đọc các dấu chỉ thời đại- là một phần quan trọng của tiến trình hướng về Tổng Tu nghị 2021, trong đó chúng ta sẽ phải suy nghĩ, biện phân và quyết định về đời sống của Dòng trong tương lại gần, lợi dụng những cơ hội mà Giáo hội và thế giới ban cho chúng ta.

Roma, 1/11/ 2018

Ngày lễ các Thánh

Br. Michael Anthony Perry, ofm

Tổng Phục vụ và Tôi tớ

Alexis Trần Đức Hải, OFM, dịch

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...