Tổ chức Phan Sinh Quốc tế bắt đầu các cuộc kỷ niệm lần thứ 30

2019-04-08 164 Thảo luận

            Năm 2019 đánh dấu 30 năm kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Phan sinh Quốc tế. Lễ kỷ niệm được chia làm ba giai đoạn: tại Geneva (tháng 03), tại Rome và Assisi (tháng 07) và tại New York (tháng 11)

            Anh Tổng Phục vụ, Michael A. Perry, đã hiện diện trong biến cố tại Geneva. Trong bài giảng lễ ngày 16 tháng 03, 2019, anh đã chia sẻ những lời sau đây:

            Theo gương của thánh Phanxicô Assisi, 30 năm về trước, Tổ chức Phan Sinh Quốc tế đã khởi đầu như một sự đáp trả cụ thể của các người nam và người nữ Phan Sinh, tu sĩ và giáo dân, những người đã trực tiếp chứng kiến những hậu quả của việc bị gạt ra bên lề xã hội, của bạo lực, của sự lạm dụng các quyền căn bản của con người. Cũng chính những người Phan sinh này nhận biết rằng bạo lực không để một ai tránh khỏi bị tổn thương: người bị áp bức cũng như người áp bức. Nhìn thấy được khả năng có thể phối hợp các yếu tố nền tảng của linh đạo Phan sinh và cái nhìn của nó về nhân vị và môi trường tự nhiên với những giá trị cốt lõi được nói đến trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Phan Sinh Quốc tế (FI) đã không mệt mỏi làm việc để cổ vũ một đối thoại liên tục giữa những giá trị tinh thần và nhân đạo, tìm kiếm những lãnh vực chiến thuật để phối hợp các năng lực, và như thế là tạo nên những mối dây hợp tác cho sự tiến bộ của mọi dân tộc cũng như bảo vệ hành tinh đang bị nguy hại của chúng ta.

            Các lời của tác giả Tin Mừng: “Hãy yêu kẻ thù. Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5:44-45) tỏ ra thích hợp,- cho hôm nay cũng như luôn mãi,- với sứ mệnh của Tổ chức Phan sinh Quốc tế, và cả với sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc nữa. Chúng thách đố tất cả những ai tin vào Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, những ai tự đồng hóa mình là dân của đức tin, đi vào trong thách thức của cuộc chiến của con người cho sự sống, hòa bình, an toàn, phẩm giá, các quyền lợi căn bản, và sự thăng tiến cho một thế giới ở đó tất cả mọi dân tộc có thể chia sẻ các hoa trái của trái đất. Đây không phải là những lời nói liên quan đến các giấc mơ ảo tưởng không thể với đến, không có quan hệ gì với thực tại cuộc sống của con người, các bất công, các khổ đau của nó. Đúng hơn, chúng là những lời nói mang tính tiên tri công bố cho mọi dân tộc của mọi thời đại số mệnh chân thật của mọi đời sống con người, của các xã hội loài người và của môi trường tự nhiên.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...