Ủy ban Đối thoại họp tại Istanbul

2019-04-15 125 Thảo luận

             Ủy ban Đối thoại đã tổ chức cuộc họp thường niên từ ngày 4-8 tháng 03, 2019, tại Tu viện Santa Maria Draperis ở Istanbul, nơi ở của Huynh đệ đoàn Đối thoại. Thành viên tham dự gồm có:

* Russel Murray (Trung ương Dòng, Rôma), Chủ tịch

* Michael Calabria (Tỉnh dòng Thánh Danh, USA)

* Alberto Pari (Hạt dòng Thánh địa)

* Apollinaire Bahinde (Huynh đệ đoàn Đối thoại)

* James Puglisi, SA (Trung tâm Hiệp nhất)

* John Wong (Hạt dòng Singapore-Malaysia-Brunei)

* Iko Skoko (Tỉnh dòng Mostar)

* Dr. Lia Giovanazzi Beltrami (Aurora Vision)

* Pradeep Kalliath (Tỉnh dòng Ấn độ)

* Riccardo Burigana (Học viện Đại kết)

            Ủy ban đã duyệt xét lại các cam kết của năm vừa qua và định đặt những cam kết mới. Các điều sau đây cần được chú ý cách đặc biệt:

* Trang mạng mới của Ủy ban sắp được hoàn thành. Nó sẽ sẵn sàng cung cấp trực tuyến các nguồn tài liệu cho việc huấn luyện trong lãnh vực đại kết và liên tôn.

* Lời chào hỏi của Ủy ban đến với thế giới của người Hồi giáo (Ramadan), Phật giáo (Vesak) và Ấn giáo (Diwali) đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Việc này sẽ được tiếp tục thực hiện. Chúng tôi cũng chào hỏi các chị em và anh em Do thái ở Rosh Hashana.

* Cuộc gặp gỡ quốc tế Phật giáo-Phan sinh đầu tiên đã được tổ chức tại Làng Mai ở Thái lan. Nhiều cuộc gặp như thế sẽ được tiếp tục.

* Ủy ban sẽ hỗ trợ Huynh đệ đoàn Đối thoại trong việc quảng bá Giáo trình Đối thoại hàng năm.

* Công trình của Ủy ban về một dự phóng mang tính đại kết chống lại nạn buôn người sẽ được giới thiệu vào mùa Chay 2019.

              Ủy ban đã tán đồng với chương trình của Ủy ban Đối thoại đặc biệt với Hồi giáo đánh dấu 800 năm lần kỷ niệm cuộc Gặp gỡ Đamietta. Chương trình đã được anh Michael, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt trình bày. Nó bao gồm:

* Những Lời Cầu đặc biệt cho các Lời Kinh Phụng vụ sẽ được đăng trên mạng trong tháng Giêng.

* Một tài liệu huấn luyện trên mạng sẽ được đăng vào tháng Tư.

* Một cuộc gặp gỡ đặc biệt của các Anh em dấn thân cho công việc đối thoại với Hồi giáo được tổ chức vào tháng Mười.

             Nhằm duy trì sứ mệnh cổ vũ các hoạt động mang tính địa phương, Ủy ban đã có nhiều cuộc trao đổi với các thành viên của Huynh đệ đoàn Đối thoại. Đặc biệt đáng lưu ý là Huynh đệ đoàn đã được Đức Giáo phụ Đại kết ở Constantinople, Ngài Bartholomew, một người bạn thân thiết của Huynh đệ đoàn từ ngày nó được thành lập, đón tiếp.

              Ủy ban cũng đã được Khâm sứ Tòa thánh tại Istanbul, Giám mục Ruben Tierrablanca, OFM, một thành viên sáng lập Huynh đệ đoàn Đối thoại, nhiệt thành đón tiếp và chia sẻ các trải nghiệm phong phú của ngài trong công việc phục vụ đối thoại.

              Ủy ban cám ơn Huynh đệ đoàn Đối thoại và anh Phụ trách của Huynh đệ đoàn về sự đón tiếp quảng đại của anh em. Ủy ban khuyến khích tất cả các Anh em lợi dụng tính chuyên môn của Huynh đệ đoàn trong việc thiết kế những chương trình huấn luyện cho đối thoại.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...