Gia Đình Phan Sinh VN

Tân Tổng Phục Vụ Dòng Phan Sinh Tại Thế
Tân Tổng Phục Vụ Dòng Phan Sinh Tại Thế

2021-12-01
Tổng Tu nghị lần thứ XVI của Dòng Phan Sinh Tại Thế đã diễn ra tại Rôma từ ngày 13…

Loading...