Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam

Lễ khấn trọng thể năm 2019
Lễ khấn trọng thể năm 2019

2019-09-19
“Chúng ta hãy dâng trả mọi sự về cho Thiên Chúa” là câu ý lực sống mà 14 tân khấn…

Tỉnh Dòng có thêm 14 anh em tuyên khấn lần đầu
Tỉnh Dòng có thêm 14 anh em tuyên khấn lần đầu

2019-08-25
Vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương ngày 22/8/2019, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức thánh lễ…

25 anh em được nhận vào giai đoạn Tập viện
25 anh em được nhận vào giai đoạn Tập viện

2019-08-24
Trong giờ kinh Chiều ngày 21/8/2019, tại nhà nguyện Tập viện, anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, đã…

Thánh lễ Kỷ niệm 90 năm thiết lập Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Việt Nam
Thánh lễ Kỷ niệm 90 năm thiết lập Dòng Anh Em Hèn Mọn…

2019-08-07
Hôm nay, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam kỷ niệm 90 năm hiện diện trên mảnh đất hình chữ S…

Hành trình về thăm “cái nôi” của Tỉnh Dòng
Hành trình về thăm “cái nôi” của Tỉnh Dòng

2019-08-07
Sáng ngày 1 tháng 8 năm 2019, ba chiếc xe ba mươi chỗ đã khởi hành từ Giáo xứ Gia…

[Hiệp thông cầu nguyện]: Anh Giuse Bùi Hoàng Anh
[Hiệp thông cầu nguyện]: Anh Giuse Bùi Hoàng Anh

2017-12-01
Anh Giuse Bùi Hoàng Anh, thuộc chi hội Tân Định A, vùng Sài Gòn, đã được Chúa gọi về ngày…

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Têrêsa Lương Thị Mịn
[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Têrêsa Lương Thị Mịn

2017-12-01
Bà Têrêsa Lương Thị Mịn, thuộc chi hội Văn Thánh, vùng Sài Gòn, đã được Chúa gọi về ngày 26/11/2017.

Loading...