Ban Tổng Cố vấn tại Thái Lan và Phi luật Tân – Gặp gỡ với các Giám tỉnh và Giám hạt, các Thư ký truyền giáo, và những anh em trẻ của châu Á và châu Đại dương

2019-02-25 229 Thảo luận

Từ ngày 10 đến 15 tháng hai, 2019, Anh Tổng Phục vụ, Michael Perry, OFM và Ban Tổng Cố vấn của ngài đã gặp các vị Phục vụ của hai Hội đồng châu Á và châu Đại dương tại Trung tâm huấn luyện mục vụ Baan Phu Waan, Sampra, Thái lan. Dịp này có tất cả 22 vị Phục vụ, cũng như có sáu thư ký và điều phối viên ( Huấn luyện và học vấn, JPIC, Truyền giáo và Phúc âm hóa), đại diện cho cả hai Hội đồng đến tham dự. Anh Carolo Ho thuộc Tỉnh Dòng Các Thánh Tử đạo Đại Hàn là Chủ tịch của Hội đồng Đông Á (EAC); anh Yusuf Bagh thuộc Hạt Dòng Gioan Baotixita, Pakistan, là Chủ tịch của Hội đồng Nam Á, Úc châu và châu Đại dương (SAAOC), và liên Hội đồng được biết dưới danh xưng “Các Hội đồng Phan sinh châu Á và châu Đại dương” (FCAO). Tổng Nội quy của chúng ta ủy nhiệm Ban Quản trị Dòng nên gặp tất cả các Hội đồng ít là một lần trong nhiệm kỳ 06 năm của mình nhằm cổ võ trao đổi và tham khảo hữu hiệu các vấn đề quan trọng và hướng đi của Dòng, và đối phó với những gì liên quan đến đời sống của các anh em, bao gồm sự hợp tác và liên đới giữa các đơn vị (qc. GGSS 202)

Sau cuộc họp ở Thái Lan, Tổng Phục vụ và các Tổng Cố vấn đến Phi Luật Tân để tham dự hai ngày họp măt cuối của nhóm U 10 châu Á, châu Úc, châu Đại dương, được tổ chức tại Trung tâm Tỉnh tâm thánh Phaolô, Alfonso, Cavite, từ ngày 16 đến ngày 18, tháng 02. Khoảng 40 anh em trẻ từ châu Á, châu Úc, châu Đại dương tham dự cuộc họp. Đề tài là “Anh em trẻ Á châu trong một thế giới đang thay đổi tận căn”. Anh Tổng Phục vụ phát biểu một bài có tựa đề: “Sự thử thách đi về vùng biên của anh em Phan sinh,” và cũng có một thời gian dành cho đối thoại và tương tác – không chỉ với Tổng Phục vụ mà còn với Ban Tổng Cố vấn nữa.

Ngày 18 tháng 02, Anh Tổng Phục vụ và các Cố vấn gặp khoảng chừng 60 anh em Phan sinh và các nhà truyền giáo giáo dân tụ tập lại cho Đại hội Truyền giáo Á châu, được tổ chức tại Trung tâm Tĩnh tâm Cát-minh ở Tagaytay, Cavite, Phi Luật Tân. Anh Tổng Phục vụ có bài phát biểu: “Kể lại câu chuyện của Đức Giêsu ở châu Á.”

Cuối cùng, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 02, Anh Tổng Phục vụ và anh Tổng Cố vấn vùng châu Á và châu Đại dương thăm viếng cách chính thức các anh em Tỉnh Dòng San Pedro Bautista, Phi Luật Tân.

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...