Bầu anh JÜRGEN NEITZERT làm Tổng Cố vấn

2017-09-16 945 Thảo luận

Anh Jürgen Neizert, OFM, (Tỉnh Dòng Thánh Elizabeth, Đức) đã được bầu làm Tổng Cố vấn vào thứ Hai ngày 11/9/2017, sẽ phục vụ cho đến hết nhiệm kỳ sáu năm. Anh Jürgen sinh vào ngày 1/7/1959, tại Mayen, Đức. Anh được mặc áo Dòng ngày 4/10/1978, khấn lần đầu ngày 4/10/1979, và khấn trọn đời như là một thành viên của Tỉnh Dòng Holy Magi, Cologne, ngày 19/11/1982. Anh có nghề y tá, và năm 2006 anh hoàn thành việc học triết học và xã hội học, lấy bằng thạc sĩ triết học và Hồi giáo học của Đại học Cologne. Năm 2008, anh đã hoàn thành các nghiên cứu trong lãnh vực giáo dục hội nhập văn hóa. Anh đã phục vụ trong vai trò Cố vấn Tỉnh Dòng, đảm nhận công tác huấn luyện khởi đầu, và từ nhiều năm nay anh đã tham gia vào nhiều sáng kiến và dự án trong lãnh vực Công lý, Hòa bình, và sự Bảo toàn của Tạo thành. Anh từng là thành viên của ủy ban quốc tế của Dòng về đối thoại và đối thoại liên tôn từ năm 2015.

Chúng tôi nồng nhiệt chúc mừng anh và cầu nguyện cho công việc phục vụ của anh đối với tất cả anh em trong Dòng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Ban Truyền Thông Ofmvn dịch (election-br-jurgen-neitzert-definitor-general)

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...