Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nhánh Dòng Nhất Phan Sinh tại Đức

2017-08-09 1.066

65 thành viên của ba Dòng Phan Sinh – Anh Em Hèn Mọn, Anh Em Viện Tu và Anh Em Capuchinô, đã tụ họp về Hofheim để dự Tu Nghị Chiếu từ ngày 12 – 14/06 vừa qua. Chủ đề của Tu Nghị là “500 năm sau cuộc Canh tân”, và anh em cùng nhau ra soát lại nguyên nhân dẫn đến sự chia rẽ trong Giáo hội nói chung cũng như trong Hội Dòng nói riêng. Đức Giáo hoàng Leo X (trong Tông sắc Hợp nhất của ngài) đã chia Dòng Phan Sinh thành hai nhánh – Anh Em Hèn Mọn và Anh Em Hèn Mọn Viện Tu - năm 1517. Cũng cùng năm đó, Martin Luther đã cho xuất bản luận án của mình ở Wittenberg.

Chương trình Tu Nghị Chiếu bao gồm những bài báo cáo về lịch sử Hội Dòng và một khảo sát về các hoạt động hiện nay cũng như về tình trạng sức khỏe của anh em tại các Tỉnh dòng. Ngoài ra, các tham dự viên đã sử dụng kỹ thuật tưởng tượng ra một Đức Giáo hoàng Phanxicô III hư cấu viết ra Tông sắc trong tương lai để long trong công bố sự hợp nhất/đại kết/hòa hợp ba nhánh lại vào năm 2030. Cuộc hội thảo về triển vọng cho các ý tưởng chung trong tương lai và các kế hoạch thực tiễn này sẽ được anh em sớm bắt tay thực hiện.

Để hoàn tất cuộc họp, tất cả các anh em cùng đi viếng nhà thờ Paulskirche ở Frankfurt nơi đã được xây dựng trên nền đất cũ của một tu viện Phan sinh. Qua hàng thế kỷ, đây là nhà thờ lớn của anh em Tin lành, và nó là biểu tượng của phong trào dân chủ ở Đức đã được khởi xướng vào năm 1841. Sau đó, anh em đi đến nhà thờ Katharinenkirche cũng là nhà thờ trung tâm Tin lành để tham dự giờ kinh trưa. Buổi thăm viếng kết thúc với lời chúc lành cho những sứ vụ của anh em tại nhà thờ Liebfrauenkirche, nơi anh em Caphuchin Frankfurt đang sống, làm việc và cầu nguyện tại đây.

Ban Truyền Thông ofm dịch

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...