Được sai đi khắp thế giới

2017-09-01 3.599 Thảo luận

Trích từ phần Kết luận của Tài liệu Ite, Nuntiate: Hướng dẫn về những dạng thức mới của đời sống và sứ vụ trong Dòng Anh em Hèn mọn.

Thần Khí “kêu gọi các người tận hiến đưa ra những câu giải đáp mới cho những vấn đề mới của thế giới hôm nay” (ĐSTH 73). Đó hẳn là vấn đề tìm kiếm những dạng thức mới, những dấu chỉ mới, những hòa giải mới liên hệ với Tin Mừng và con người của thời đại chúng ta. Nó là một nhu cầu thực sự để không bị loại ra khỏi lịch sử và các nền văn hóa vốn luôn tiến đi theo cách của chúng và luôn biến đổi. Những mối liên hệ huynh đệ “tạm thời” qua kinh nghiệm là cần thiết, đặt trọng tâm trên Thiên Chúa một cách mạnh mẽ nhưng có khả năng theo đuổi bởi lòng mến và những nhu cầu sâu xa của con người. Lối sống của các huynh đệ đoàn phải tìm thấy một lần nữa sức mạnh của việc làm chứng và sự trong sáng của việc rao giảng.

Nhiều anh em trong Hội Dòng đã sẵn sàng mạo hiểm trong hình thức đối thoại cụ thể này với xã hội của chúng ta, sẵn sàng trong việc truyền giáo lưu động, được linh hoạt bởi lòng đam mê Thiên Chúa và tình thương đối với con người, nhưng vẫn giữ sự hiệp thông với tất cả. Nhưng làm sao chúng ta có thể giải thoát họ khỏi nỗi phiền não để giữ cho các cơ cấu được an toàn? Làm sao vượt thắng được nỗi sợ hãi của sự kết thúc của một loại thể chế nào đó và của việc đấu tranh cho sự tồn tại? Làm sao những dạng thức hiện diện mới có thể được sống mà không ảnh hưởng đến sự duy nhất của một Thực Thể đặc thù? Làm sao có thể vượt thắng được “sự tĩnh tại” thoải mái vốn làm tê liệt đời sống của nhiều anh em và tỉnh dòng? Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: “Nền văn hóa phúc lợi làm cho chúng ta bị u mê” (NVTM 54).

Những huynh đệ đoàn di động, liên tỉnh dòng, quốc tế, liên linh mục và liên tu sĩ tạm thời đã đi đến chỗ thành lập. Các huynh đệ đoàn này hợp tác với giáo dân, nơi đó lắng nghe, tự Phúc Âm hóa và dấn thân truyền giáo khởi sự cùng nhau. Đó là những kinh nghiệm rời rạc nhưng gần như đã trở thành những chủ đề cho một bức mosaic (tranh xếp) với quan điểm của những sắp xếp mới mẻ này.

Theo W. Goethe: “Châu Âu đã được sinh ra trong lúc lữ hành và ngôn ngữ mẹ đẻ của nó là Kitô giáo”. Phong trào Phan Sinh cũng được sinh ra trong sự lưu động Tin Mừng khắp Châu Âu và toàn thế giới. Tại sao không lấy lại ánh sáng và sự táo bạo của Tin Mừng bởi sự ưa thích những huynh đệ đoàn liên tỉnh dòng và quốc tế? Chúng ta được gọi để đi qua từ những hợp lý của bảo tồn và sống sót đến cái logic ân ban nhưng không; từ chiến lược đợi chờ trong “sự khép kín” đến sự gặp gỡ táo bạo. Trong mỗi một huynh đệ đoàn, tỉnh dòng hay Hội Dòng, chúng ta được mời gọi để liên tục làm cho hòa hợp giữa tính ngôn sứ và tính hiệp thông, tính mới mẻ và tính liên tục trong sự kính trọng đối với mỗi anh em. Dám đi vào những dạng thức mới của cuộc sống và loan báo Tin Mừng không có nghĩa là hạ thấp giá trị điều đã hay đang được thực hiện mà là “đưa ra những giải đáp mới ... những dự phóng mới trong việc loan báo Tin Mừng cho các hoàn cảnh hôm nay” (ĐSTH 73). Tiêu chuẩn đích thực của mỗi dạng thức loan báo Tin Mừng, dẫu là mới hay đã có, không phải là tồn tại hay thoải mái, nhưng đúng hơn đó là phù hợp với lối sống của Tin Mừng, Luật Dòng, “sự nhất quán giữa việc rao giảng và đời sống” (ĐSTH 85).

Mỗi một miền và nền văn hóa cần tìm thấy nơi các anh em Phan Sinh, trong những huynh đệ đoàn nhỏ bé, mang tính ngôn sứ và can đảm này, những điểm quy chiếu cho họ, tìm thấy dấu chỉ đổi mới. Sự viện dẫn tính chất hợp thời trong sứ điệp của ĐGH Phanxicô là sự khích lệ và niềm hy vọng cho chúng ta. Toàn thế giới đã được đánh thức bởi chứng từ của ngài. ĐGH thực sự tin vào tính chất hợp thời của linh đạo chúng ta, một linh đạo sống giữa người khác trong tình huynh đệ và trong sự hèn mọn; nhưng chúng ta có thực sự tin vào điều đó không?

Tu sĩ Giacomo Bini, OFM

Ban Truyền thông ofmvn dịch (sent-whole-world)

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...