Phanxicô Assisi và Al-Malik Al-Kamil (1219-2019): Các Hội Nghị Trong Năm 2019

2019-02-08 345 Thảo luận

Khi vượt qua chiến tuyến của Thập tự quân và tiến sâu hơn vào trong vòng vây của Damietta trên đường đi gặp Al-Malik, Phanxicô Assisi đã trở thành một biểu tượng cho khả thể vượt qua những rào cản giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Trong một giải thích đầy tính sáng tạo, kinh được gọi là “Kinh Hòa bình của thánh Phanxicô” đã được gán cho ngài trong thời kỳ tàn khốc của Thế chiến thứ nhất – một bóng ma đáng sợ lại xuất hiện một lần nữa.

Biến cố và cách giải thích nó đã được nối kết và pha trộn, và sự tương tác này đáng được nghiên cứu và đánh giá cách cẩn thận hầu tránh những giả định quá lạc quan hoặc lỗi thời. Sự suy tư đại kết đã được đổi mới trong việc coi Phanxicô như một lý tưởng của sự cải cách liên tôn và đổi mới trong các lãnh vực nhân bản, xã hội, chính trị, đạo đức và thẩm mỹ. Kết quả là Phanxicô cũng đi đến chỗ nêu bật tính cởi mở của tôn giáo cũng như khả năng bao gồm cả những người không cùng  tôn giáo định chế.

Cuộc gặp gỡ Damietta 1219 đã truyền cảm hứng cho một truyền thống đối thoại mà tầm quan trọng hiện nay của nó ngày càng trở nên thích đáng. Đại học Giáo hoàng Antonianum cam kết làm cho ký ức về cuộc gặp gỡ này trở nên hiệu quả hơn, coi đây là một đối trọng cần thiết với các cuộc khủng hoảng chính trị và môi trường đặc trưng cho thời đại của chúng ta.

  • Học viện Thần học và Đại học Murcia

 Murcia - Tây Ban Nha, 4 -7 / 3 / 2019

Tính hiệu năng của ngôn từ: Một tụ hội các ý kiến.

Mục đích đặc thù của cuộc họp này là phân tích ngôn ngữ, văn hóa và phương pháp gặp gỡ của các tôn giáo theo quan điểm của Raymond Lull; tuy nhiên điều này cũng được thực hiện trong bối cảnh của một suy tư tổng quát hơn về ý nghĩa của các ranh giới giữa chúng trong cuộc gặp gỡ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Chính vì thế mà bán đảo Iberia, và cách đặc biệt Học viện thần học và đại học Murcia là một nơi chốn thich hợp cho việc này.

  • Học viện Nghiên cứu Đại kết “Thánh Bernađinô”

 Venice, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Lịch sử đối thoại bắt đầu với Phanxicô

Kinh nghiệm lâu năm của Viện Nghiên cứu Đại kết “Thánh Bernadinô”, đưa ra cách xử lý vấn đề đối thoại một cách có trình độ và chú ý đến những chân trời mới của tính hỗ tương liên tôn và đại kết.

  • Đại học Giáo hoàng Antonianum – Phân khoa Thần học, Giáo luật và Triết học

Rome, ngày 9 tháng 4 năm 2019

Suy nghĩ trên tính hiếu khách Quá khứ và Hiện tại

Đại học Giáo hoàng Antonianum sẽ tổ chức một buổi suy tư về ý nghĩa thần học và lịch sử của lòng hiếu khách của Al-Malik Al-Kamil, và về các nguồn gốc thiêng liêng, thần bí của sự ưu tiên dành cho tính hiếu khách Phan sinh, với cái nhìn làm mới lại sự thực hành nó. 

  • Đại học Giáo hoàng Antonianum – Phân khoa Khoa học Thánh kinh và Khảo cổ học

Jerusalem, ngày 15 tháng 5 năm 2019

Damietta 1219

Sự kiện ở gần nơi gặp gỡ của Phanxicô và Al-Malik Al-Kamil, - gần về cả phương diện địa lý và tư tưởng,- là một lời mời gọi nhìn sâu hơn vào chiều kích lịch sử của cuộc đối thoại, với sự trợ giúp của các học giả thuộc nhóm “tinh hoa” Phan sinh.

  • Huynh đệ đoàn Phan sinh quốc tế cho Đối thoại Đại kết và Liên tôn

Istanbul, ngày 19 tháng 10 năm 2019

Tính tử tế hỗ tương

Một thành phố với một di sản tôn giáo và chính trị đa dạng, ở biên giới giữa Đông và Tây, Istanbul ngày nay vẫn là một không gian nơi đó đối thoại liên tôn có vai trò quan trọng trong viễn cảnh của các vấn đề thế giới, một nơi đặc biệt phù hợp để ủng hộ đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo .

 

  • Istanbul, ngày 28 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11, năm 2019

Hành hương đến Damietta

  • Đại học Giáo hoàng Antonianum – Trường Cao Đẳng Nghiên cứu học thuật thời Trung cổ và Phan sinh

Rome, ngày 29 tháng 5 năm 2019

Các quan điểm của phương Tây về đạo Hồi

Nhân dịp kỷ niệm tám trăm năm lần gặp gỡ của Phanxicô Áttxidi với Quốc vương Al-Malik Al-Kamil, Hội nghị được tổ chức phối hợp với nhóm nghiên cứu “Islamolatina” của Đại học Autonoma de Barcelona, ​​Trung tâm Lullism và Ủy ban Trung hoa tại Ý.

 

 

  • Trường phái Phan sinh tại Paris. Dịch vụ quốc gia về các Mối quan hệ với những người Hồi giáo.

Paris, ngày 25-26 tháng 11 năm 2019

1219, Phanxicô và Quốc vương: Một cuộc gặp gỡ hiệu quả?

Suy tư trên tính phong phú và hiệu quả của truyền thống Phan sinh, cuộc hành trình này sẽ kết thúc ở Paris, nơi đó Jacques de Vitry đã báo cáo sự kiện xảy ra ở Damietta, không chỉ vượt qua các làn ranh của các lực lượng thập tự chinh mà còn vượt quá những ranh giới tôn giáo, xã hội, chính trị và văn hóa của nền Kitô giáo phương Tây, lúc bấy giờ vẫn còn chỉ biết nghĩ đến mình và nghiêng về bạo lực.

Alexis Trần Đức Hải, OFM, dịch

 

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...