Thủ bản dành cho các Phụ trách nhà

2019-07-07 92 Thảo luận

Mục đích của tài liệu này nhằm giúp đỡ các anh em được trao cho trách nhiệm phục vụ như những Phụ trách nhà trong các huynh đệ đoàn của chúng ta.

Vai trò của các Phụ trách nhà không đơn giản và rõ ràng, nhưng đó là một vai trò phức tạp, bao gồm nhiều loại vấn đề và nó đòi hỏi khả năng trong một số lãnh vực.

Thủ bản này cung cấp nhiều suy nghĩ ngắn gọn về mỗi một lãnh vực khác nhau liên quan đến việc phục vụ như một Phụ trách nhà trong Dòng Anh em Hèn mọn.

Chính vì thế, sau khi nêu lên vài nhận định về những gì thánh Phanxicô nói về vai trò của vị Phụ trách, chúng tôi sẽ xem xét những lãnh vực đa dạng và khác nhau liên quan đến vai trò này: vấn đề thiêng liêng, vấn đề pháp lý, vấn đề tình huynh đệ, vấn đề linh hoạt và huấn luyện, vấn đề tài chánh, vấn đề quản trị và mục vụ.

Điều hiển nhiên là tài liệu này không bao gồm mọi chuyện cần phải nói, thay vào đó, nó chỉ cung cấp những ý tưởng thực tế và cách thức có thể giúp ích cho việc hoàn thành công việc phục vụ quan trọng này. Chúng tôi hy vong rằng đọc bản văn này sẽ thúc đẩy anh em tìm hiểu sâu rộng thêm.

[…]

Mỗi một Phụ trách, trước hết và trên hết, là một Anh em Hèn mọn, và giống như bất kỳ anh em hèn mọn nào khác, anh có một đời sống thiêng liêng mà anh phải nuôi dưỡng và chăm sóc. Điều này xảy ra trong bối cảnh của linh đạo Phan sinh là nền tảng của đời sống của anh.

Một trong những nét căn bản của linh đạo Phan sinh là linh đạo huynh đệ. Anh Giacomo Bini đã diễn tả rất hay như sau: “Ngày nay, sự thánh thiện tập thể thì hiệu năng hơn sự thánh thiện cá nhân.” Ơn gọi phục vụ trong vai trò Phụ trách trong một cộng đoàn cần phải được hiểu trong viễn cảnh thánh thiện huynh đệ này.

Chúng ta đang đối phó với một ơn gọi ở bên trong một ơn gọi, bởi vì người được chỉ định làm Phụ trách, trong một nghĩa nào đó, phải điều chỉnh lại chính bản thân ơn gọi Phan sinh của mình nhằm thực hiện một sự phục vụ liên tục.

Một câu hỏi mà một Phụ trách nhà có thể tự hỏi chính mình là: làm sao dung hòa sự lựa chọn làm một người anh em hèn mọn với một vai trò liên can đến chức vụ “bề trên” của một huynh đệ đoàn?

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...