Phụng Vụ

Giải đáp phụng vụ: Tại sao không đọc Kinh cầu các thánh trong Lễ cưới?
Giải đáp phụng vụ: Tại sao không đọc Kinh cầu các thánh trong Lễ…

2020-07-01
Chức năng thiết yếu của Kinh là cầu khẩn sự cầu bầu của các thánh và sự bảo vệ của Chúa, trước một thời điểm đặc…

Giải đáp phụng vụ: Ơn toàn xá trong mùa đại dịch Covid-19 đã từng có trước đây chưa?
Giải đáp phụng vụ: Ơn toàn xá trong mùa đại dịch Covid-19 đã…

2020-06-17
  “Cả Đức Thánh Cha Phanxicô nữa, trong những ngày gần đây, đã tỏ ra lòng gắn bó hiền phụ…

Loading...