Bản tin JPIC

Là những người quản lý của tạo thành
Là những người quản lý của tạo thành

2019-09-11
Ngày nay, trong xã hội chúng ta đang sống, có thứ ngôn ngữ chăm sóc này. Làm sao chúng ta…

Thánh Phanxicô được nhắc đến trong công cuộc tìm kiếm hòa bình tại Syria
Thánh Phanxicô được nhắc đến trong công cuộc tìm kiếm hòa bình tại…

2019-08-07
Thứ Hai ngày 22 tháng 7, Đức Hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Tổng trưởng Thánh bộ Thăng tiến sự…

Moroccô: Các tôn giáo có nguồn gốc từ Abraham tụ họp lại để chia sẻ bửa ăn “Iftar”  vì hòa bình
Moroccô: Các tôn giáo có nguồn gốc từ Abraham tụ họp lại để…

2019-07-10
Ngày Chúa nhật 26 tháng 05, khi tháng Ramadan đạt đến cao điểm, Hiệp hội Moroccô “Marocain Pluriels” tổ chức…

Loading...