OFMVN

Chủ Nhật 6TN A: Luật và Lệ
Chủ Nhật 6TN A: Luật và Lệ

2023-02-18
Trước đây khá lâu có bảng tuyên truyền về giao thông với 8 chữ thật to : “Nghiêm chỉnh chấp…

Thừa Sai I-Nê-Xu Của Sách “Cương Mục” Và Thừa Sai I-Nê-Xu Dòng Phan Sinh
Thừa Sai I-Nê-Xu Của Sách “Cương Mục” Và Thừa Sai I-Nê-Xu Dòng Phan…

2023-02-18
Dòng đầu tiên của Niên Biểu Công Giáo Việt Nam trân trọng đánh dấu: “Vị thừa sai đầu tiên, được Khâm…

Đại Hội UCLAF Lần Thứ XXVII
Đại Hội UCLAF Lần Thứ XXVII

2023-02-18
San Paolo, ngày 27 tháng 1 năm 2023. Đại hội lần thứ XXVII của Liên hiệp các Hội đồng Phan…

Anh Tổng Phục Vụ Thăm Peru
Anh Tổng Phục Vụ Thăm Peru

2023-02-18
Ngày 28 và 29 tháng 1, anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli, cùng với anh Tổng Cố vấn Miền César…

Hiện Diện Phan Sinh Tại Libya: Nhịp Cầu Giữa Các Tôn Giáo
Hiện Diện Phan Sinh Tại Libya: Nhịp Cầu Giữa Các Tôn Giáo

2023-01-24
Rôma, ngày 14 tháng 12 năm 2022 . Công ước đã được ký kết tại Trung ương Dòng OFM ở Rôma…

Khai Mạc Các Lễ Kỷ Niệm 800 Năm Phan Sinh
Khai Mạc Các Lễ Kỷ Niệm 800 Năm Phan Sinh

2023-01-24
Greccio (RI), ngày 7 tháng 1 năm 2023 . Với sự hiện diện của sáu Tổng Phục vụ Gia đình Phan…

Khai Mạc Các Lễ Kỷ Niệm 800 Năm Phan Sinh
Khai Mạc Các Lễ Kỷ Niệm 800 Năm Phan Sinh

2023-01-24
Greccio (RI), ngày 7 tháng 1 năm 2023 . Với sự hiện diện của sáu Tổng Phục vụ Gia đình Phan…

Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ tám
Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ tám

2023-01-09
Hội nghị dành tiết 1 thảo luận Nhóm dựa trên sứ vụ và mục tiêu để đưa ra kế hoạch hành động…

Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ sáu
Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ sáu

2023-01-07
Trong Thánh lễ buổi sáng, anh em hiệp ý cầu cho công lý và hòa bình cũng như sự toàn…

Tu nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ năm
Tu nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ năm

2023-01-06
Trong Thánh lễ buổi sáng, anh em hiệp ý cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho việc bầu cử anh…

Tu nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ tư
Tu nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ tư

2023-01-05
Trong Thánh lễ buổi sáng, anh em hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ cầu nguyện cho  Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô 16…

Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ ba
Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ ba

2023-01-04
Thánh lễ đồng tế cầu cho công việc huấn luyện và học vấn của Tỉnh Dòng. Anh Giuse Vũ Liên…

Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ hai
Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ hai

2023-01-03
Anh em cùng nhau dâng Thánh Lễ đồng tế kính Danh Thánh Chúa Giêsu, cầu nguyện cho tất cả các…

Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ nhất
Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ nhất

2023-01-02
Anh em đã quy tụ về đông đủ, cùng nhau dâng lễ và dự thánh lễ đồng tế. Trong bài chia sẻ…

Chủ Nhật 4A Mùa Vọng: Ba điều GIUSE cho GIÊSU
Chủ Nhật 4A Mùa Vọng: Ba điều GIUSE cho GIÊSU

2022-12-18
Tuy dành rất ít đất cho Giuse (*) trong các sách Tin Mừng, nhưng vai trò của thánh Giuse trong…

75 Năm Hiện Diện Phan Sinh Tại Papua New Guinea
75 Năm Hiện Diện Phan Sinh Tại Papua New Guinea

2022-12-18
Năm 1944, Tỉnh dòng OFM Chúa Thánh Thần của Úc quyết định gửi các anh em đi truyền giáo ở…

Gặp Gỡ Giữa Hội Đồng Dòng Và Các Tổng Kinh Lý 2022
Gặp Gỡ Giữa Hội Đồng Dòng Và Các Tổng Kinh Lý 2022

2022-12-18
Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại Trung ương Dòng, anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli…

Thư Anh Tổng Phục Vụ Nhân Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo Lần Thứ VI
Thư Anh Tổng Phục Vụ Nhân Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo Lần…

2022-11-13
Ngày Thế giới vì người nghèo đã trở lại - đây là lần thứ sáu ngày mà Đức Giáo hoàng…

Khi sống lại, người ta…
Khi sống lại, người ta…

2022-11-06
Cách đây ít lâu, trong giờ giáo lý về đề tài “Tứ chung, những sự cuối cùng,” dành cho các…

Anh Tổng Phục Vụ Thăm Áo, Thụy Sĩ, Séc, Slovakia Và Ba Lan
Anh Tổng Phục Vụ Thăm Áo, Thụy Sĩ, Séc, Slovakia Và Ba Lan

2022-11-06
Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 10-2022, anh TPV Massimo Fusarelli được anh TCV Albert Schmucki tháp tùng, đã…

Chủ Nhật 30 TN năm C: Sự tưởng lầm
Chủ Nhật 30 TN năm C: Sự tưởng lầm

2022-10-23
Trong đời thường, con người vẫn dễ tưởng lầm. Có những cái lầm bé, nhưng cũng có những “bé cái…

Thống Kê Anh Em Hèn Mọn
Thống Kê Anh Em Hèn Mọn

2022-10-23
“Acta Ordinis Fratrum Minorum” xuất bản tháng 9 năm ngoái, đã đưa ra các số liệu thống kê liên quan…

Loading...