Bản tin toàn Dòng

Những thách đố cho Dòng Phan Sinh Tại Thế OFS và Giới Trẻ Phan Sinh YOUFRA
Những thách đố cho Dòng Phan Sinh Tại Thế OFS và Giới Trẻ…

2019-09-10
Từ lâu, các Kitô hữu luôn bị thách đố sống can đảm và làm chứng cách hữu hiệu cho Tin…

Chữa lành bạo lực của thế giới hiện nay
Chữa lành bạo lực của thế giới hiện nay

2019-08-21
Chúng ta nên lập lại sứ điệp: người mà chúng ta nghĩ là kẻ thù của chúng ta, trên thực…

Giới trẻ, niềm hy vọng tương lai của thế giới và của Giáo hội
Giới trẻ, niềm hy vọng tương lai của thế giới và của Giáo…

2019-08-21
Một thế giới không có giới trẻ là một thế giới không có một Tương lai, và nếu Giáo hội…

Thông cáo báo chí từ Hội Đồng Dòng Anh Em Hèn Mọn
Thông cáo báo chí từ Hội Đồng Dòng Anh Em Hèn Mọn

2019-08-07
Ngoài ra, sự chọn lựa địa điểm cho Tổng Tu nghị 2021 được gợi hứng bởi cuộc cử hành kỷ…

Tu nghị lần thứ năm Under Ten OFM: Sứ điệp chung kết gửi đến toàn thể anh em - Tuyên ngôn Taizé về đối thoại
Tu nghị lần thứ năm Under Ten OFM: Sứ điệp chung kết gửi…

2019-08-04
Trong các ngày từ 07-14/07/2019, chúng tôi, những Anh em Hèn mọn khấn trọn dưới 10 năm (Under Ten) đến…

Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn dưới 10 năm: Bế mạc
Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn…

2019-07-21
Chúng tôi đi đến ngày cuối của Tu Nghị Chiếu. Thánh lễ ban sáng do anh Michael Perry chủ tế.…

Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn dưới 10 năm: ngày thứ năm
Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn…

2019-07-21
Như thường lệ, ngày mới bắt đầu bằng việc cử hành Thánh lễ. Anh Michel Laloux, Giám tỉnh Tỉnh dòng…

Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn dưới 10 năm: ngày thứ tư
Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn…

2019-07-20
Hôm nay là ngày lễ kính thánh Biển Đức, thánh quan thầy của Châu Âu và là người sáng lập…

Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn dưới 10 năm: ngày 2 và ngày 3
Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn…

2019-07-18
Giống như ngày hôm qua, ngày mới của chúng tôi bắt đầu bằng Thánh lễ. Chủ tọa buổi phụng vụ…

Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn dưới 10 năm: Tập trung và khai mạc
Ký sự Tu nghị lần thứ năm của các anh em khấn trọn…

2019-07-18
Hôm nay anh em từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới tụ họp lại ở đây. Với một tinh…

Loading...