Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Hồng Y João Braz de Aviz làm đại diện của ngài chủ tọa cuộc bầu cử Tổng Phục Vụ

2021-06-28 182 Thảo luận

Anh Tổng Phục Vụ thông báo Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chỉ định ĐHY João Braz de Aviz làm Đại diện của ngài để chủ tọa cuộc bầu cử Tổng Phục Vụ vào ngày 13 tháng 7 năm 2021. Kể từ bây giờ, chúng ta, -toàn thể Hội Dòng-, hãy lắng nghe Đức Hồng Y như là “người bảo trợ” của chúng ta, và hãy cầu nguyện cho ngài cũng như cho Tổng Tu Nghị.

Đức Hồng Y João Braz de Aviz, Tổng Trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ, sinh tại Mafra, thuộc giáo phận Joinville, miền nam Brazil, ngày 24 tháng 4 năm 1947.

Ngày 26 tháng 11 năm 1972, ngài được Đức Giám mục Romeu Alberti truyền chức linh mục và bổ nhiệm vào linh mục đoàn trong cùng giáo phận.

Ngày 6 tháng 4 năm 1994, Đức Gioan-Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục phụ tá giáo phận Vitória, hiệu tòa Flenucleta. Lễ tấn phong vào ngày 31 tháng 5 cùng năm, do Đức Giám mục Domingos Gabriel Wisniewski.

Ngày 12 tháng 8 năm 1998, ngài được chuyển đến Ponta Grossa và ngày 17 tháng 7 năm 2002 được thăng làm Tổng Giám mục của Maringá, nơi ngài đã phục vụ hơn một năm. Vào ngày 28 tháng 1 năm 2004, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Brasília, thủ đô của đất nước rộng lớn bao la này.

Ngày 4 tháng 1 năm 2011, ngài được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ.

Đức Bênêđictô XVI đã nâng ngài lên bậc Hồng Y tại mật hội ngày 18 tháng 2 năm 2012, đẳng phó tế, hiệu tòa nhà thờ Sant’Elena fuori Porta Prenestina (Rôma).

Ngài đã tham dự mật nghị tháng 3 năm 2013 bầu Đức Giáo hoàng Phanxicô.

(Nguồn: https://ofm.org/it/blog/il-santo-padre-ha-designato-il-cardinale-joao-braz-de-aviz-suo-delegato-a-presiedere-la-elezione-del-ministro-generale/)

Loading...