Nền kinh tế của Phanxicô: sự kiện trực tuyến từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 được xác nhận

2020-09-26 265 Thảo luận

Nền kinh tế của Phanxicô, sự kiện quốc tế với các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ được Đức Thánh Cha khuyến khích, được xác nhận và sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020. Trước tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trên toàn cầu, Ban Tổ chức, cùng với Tòa thánh, đã quyết định tổ chức kỷ niệm sự kiện quốc tế của Nền kinh tế Phanxicô vào những ngày đã được định trước đó (19-20-21 / 11/2020), hoàn toàn trực tuyến, với sự phát trực tiếp với những người tham gia và diễn giả trẻ tuổi. Sự tham gia “ảo” của Giáo hoàng Phanxicô cũng đã được xác nhận.

Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra tại Átxidi và dự kiến vào mùa thu năm 2021, khi hoàn cảnh cho phép mọi người đều có thể tham gia. Theo thỏa thuận với Tòa thánh và tùy vào diễn biến của đại dịch, thời gian sẽ được xác nhận sau.

Việc tổ chức trực tuyến sự kiện Nền kinh tế Phanxicô 2020 sẽ cho phép tất cả những người trẻ đã đăng ký, tham gia sự kiện một cách đồng nhất, chia sẻ những kinh nghiệm đã sống, các công việc, các đề xuất cũng như những suy tư đã phát hiện vài tháng qua trong 12 ngôi làng. Ủy ban đang làm việc để đảm bảo hiện thực hóa một chương trình đổi mới, có sự tham gia của nhiều người, bảo tồn các yếu tố độc đáo của Nền kinh tế Phanxicô (hội thảo nhóm, phiên họp khoáng đại liên quan đến các diễn giả chính, địa danh và linh đạo của Thánh Phanxicô, thinh lặng và suy niệm, biểu diễn nghệ thuật và triển lãm, các cuộc phỏng vấn) làm phong phú sự kiện với các cơ hội và ngôn ngữ mà các phương tiện kỹ thuật số cung cấp.

Ngày nay, Nền kinh tế Phanxicô là một phong trào của những người trẻ có nghị lực, cá tính và ý tưởng, đang hiện diện và phát triển trên khắp thế giới nhằm thay đổi nền kinh tế hiện tại và thổi hồn cho nền kinh tế ngày mai. Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới cần sự sáng tạo và tình yêu của những người trẻ tuổi, những người thợ của tương lai, đang tạo ra nền kinh tế của Phanxicô, đan xen giữa cái “đã” và “chưa”.

Để biết thêm thông tin và theo dõi các sự kiện trực tuyến: www.francescoeconomy.org

Loading...