Nền kinh tế của Phanxicô: “Tái khám phá nền kinh tế dân sự do anh em Phan sinh thành lập.”

2020-12-12 277 Thảo luận

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, Vatican News đã đăng một bài phỏng vấn với Stefano Zamagni, chủ tịch Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, ở đó ngài trình bày sự kiện Kinh tế của Phanxicô. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã giao cho anh em nhiệm vụ làm cho thế giới thấy sự cần thiết phải bắt đầu một quá trình thay đổi toàn cầu về cả tài chính lẫn ở các mặt trận xã hội. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020 dưới dạng cuộc họp từ xa và sẽ có sự tham gia của hơn 2.000 nhà kinh tế trẻ và các doanh nhân. Họ sẽ thảo luận về công việc, đạo đức, tài chính và trí tuệ nhân tạo. Đây là một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn của Federico Piana.

Khi được hỏi: "Những đề xuất nào sẽ xuất hiện trong ba ngày này của cuộc đối thoại giữa các nhà kinh tế trẻ và các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới ”, Zamagni đã trả lời:

“Đề xuất chính là quay về nguồn. Nền kinh tế thị trường ra đời tại Tuscany vào giữa những năm 1400 và 1500, thế kỷ của Chủ nghĩa nhân văn, từ bên trong giòng tư tưởng Phan sinh. Chính các tu sĩ dòng Phanxicô đã tạo ra nó nhưng với một mục tiêu: lợi ích chung. Tuy nhiên, từ những năm 1600, nền kinh tế thị trường trở thành tư bản chủ nghĩa, thay đổi mục tiêu, không còn nhắm lợi ích chung nữa mà là ‘lợi ích toàn diện’. Vì thế, làm cho thấy được những gì đã xảy ra do sự bóp méo tư tưởng này là mục tiêu chính. Chính từ văn hóa mà chúng ta phải bắt đầu: nếu ở các trường đại học, ở các trung tâm nghiên cứu của chúng ta chỉ tiếp tục dạy mô hình kinh tế chính trị đã được khẳng định vào những năm 1700, và nếu chúng ta bỏ qua mô hình kinh tế dân sự được khẳng định vào những năm 1400 thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó.

Để xem toàn bộ cuộc phỏng vấn, bằng tiếng Ý, xin vào mục VaticanNews.va.

Loading...