Những thách đố cho Dòng Phan Sinh Tại Thế OFS và Giới Trẻ Phan Sinh YOUFRA

2019-09-10 321 Thảo luận

Từ lâu, các Kitô hữu luôn bị thách đố sống can đảm và làm chứng cách hữu hiệu cho Tin Mừng của Đức Giêsu, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào. Tiếc thay, xét vì chúng ta là những con người tội lỗi, mỗi một ngày chúng ta được mời gọi đối diện với những thách đố luôn mới mẻ. Đức Giêsu rất rõ về điểm này, và thật ra Ngài đòi hỏi chúng ta “vác lấy thập giá mình và theo Ngài” (Mc 8:34). Sống trong một thế giới ích kỷ như thế, nhiều khi không ý thức, con người dễ rơi vào chủ nghĩa cá nhân. Sự xa cách giữa người này với người khác, - được biện minh hoặc bằng sự khác biệt về tuổi tác, hoặc bằng những thái độ và tư tưởng khác nhau, - thường được xem như một thách đố căn bản cho cả hai. Trong xã hội hôm nay, - nơi chúng ta thường chú tâm đến những gì chia rẽ hơn là đến những gì hiệp nhất chúng ta, đến những gì làm chúng ta lớn lên và giúp chúng ta sống ơn gọi Phan Sinh như những người Phan Sinh Tại thế và giới trẻ Phan Sinh, - mỗi người cần phải ý thức tầm quan trọng của việc bắt đầu mở rộng những cánh cửa gây nên chia rẽ, dù đó là tuổi tác, ý thức hệ, tôn giáo…và bắt đầu sống đoàn sng Phan Sinh trong đó điểm nhấn là Tin Mừng. Tuy nhiên, để đối mặt với những thách đố khác nhau, các thành viên của OFS và YOUFRA phải luôn cố gắng cùng nhau nhìn vào Đức Giêsu, ch không phải nhìn vào chính mình - và, đây là thách đố lớn nhất cho cả các thành viên của OFS lẫn các thành viên của YOUFRA.

Trong bối cảnh này, “do bởi việc tuyên khấn, các thành viên Phan Sinh dấn thân sống Tin Mừng theo linh đạo Phan Sinh trong tình trạng trần thế của mình” (GGCC, điều 8), hết lòng làm chứng cho đức tin cách hữu hiệu. Trước tiên, chúng ta không chỉ bằng lòng thuộc về gia đình Phan Sinh, nhưng đúng hơn, chúng ta còn cần phải tìm ra những cách thế phù hợp với đức tin và với đoàn sng Phan Sinh là những điều mời gọi chúng ta sống trong sự hiệp thông hỗ tương đầy sinh khí với các anh chị em vốn là một quà tặng của Thiên Chúa.

Thêm vào đó, sự thách đố sinh thái, các cuộc chiến trên thế giới, sự tiêu thụ thuốc lắc, những khủng hoảng hôn nhân, sự xuống dốc luân lý và thiêng liêng và những vấn đề dẫn đến di dân là những thách đố mà các người trẻ Phan Sinh và các thành viên Dòng Phan Sinh Tại Thế được kêu mời ở cả hai bình diện cá nhân và tập thể, hầu tìm ra những câu trả lời phù hợp cho việc làm thế nào đ ra cho thế giới một cách thức đúng, được gợi hứng và vạch ra bởi Tin Mừng.

Đâu là thái độ của các bạn trẻ Phan Sinh và các Phan Sinh Tại thế đối với những thách đố này? Không ai có thể tránh những hậu quả hiện tại và tương lại của chúng. Xây dựng một thế giới mới trong đó các giá trị luân lý được tôn trọng và bảo vệ là trách nhiệm của mỗi một người chúng ta. Cần cùng nhau tìm kiếm những giải pháp thích hợp, và đối với những ai có trách nhiệm hướng dẫn thiêng liêng, họ cần dấn thân “trong việc làm lớn mạnh hơn sự hợp tác trong chứng từ và trong sứ vụ, và cùng góp phần vào các tiến trình của việc phân định tập thể nhằm giải thích các dấu chỉ thời đại trong ánh sáng đức tin và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, với sự đóng góp của mọi thành phần của cộng đoàn, bắt đầu từ những ai sống bên lề của xã hội và của Giáo hội.

Loading...