Thư anh Tổng Phục Vụ & HĐ Dòng

Đối Thoại: Một Đặc Điểm Của Thiên Chúa, Một Nhân Đức Cho Tất Cả Mọi Người
Đối Thoại: Một Đặc Điểm Của Thiên Chúa, Một Nhân Đức Cho Tất…

2019-08-15
Như năm này tiếp theo năm khác, đại lễ Thánh Clara thành Assisi, người Chị và Mẹ của chúng ta,…

Trong mầu nhiệm Phục sinh, sức mạnh tình yêu đã chiến thắng mọi sự dữ
Trong mầu nhiệm Phục sinh, sức mạnh tình yêu đã chiến thắng mọi…

2017-03-28
“Chúng ta tin rằng, nếu chúng ta đã chết với Chúa Kitô,  chúng ta cũng sẽ được sống với Người.…

Loading...