Tân Tổng Phục Vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn

2021-07-13 691 Thảo luận

Thứ Ba, ngày 13 tháng Bảy năm 2021, tại Đại học Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi (Roma), Đức Hồng y João Braz de Aviz, Tổng Trưởng Đời Sống Thánh Hiến và Các Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ, được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm đại diện của ngài tại Tổng Tu nghị 2021, đã vui mừng công bố:

ANH MASSIMO FUSARELLI

được bầu làm Tân Tổng Phục vụ cho nhiệm kỳ 2021-2027.

Anh MASSIMO FUSARELLI sinh ngày 30 tháng Ba năm 1963, khấn trọng ngày 08 tháng 01 năm 1989 tại Tỉnh Dòng ở Roma. Anh MASSIMO FUSARELLI được bầu làm người kế vị thứ 121 của Thánh Phanxicô.

Loading...