Thư triệu tập Tổng Tu Nghị 2009

2008-12-13 1.462 Thảo luận

Rôma, ngày 01.11.2008
Lễ trọng kính các Thánh
Nghị định số 099348

Kính gởi toàn thể các thành viên Tổng Tu Nghị 2009

 

Anh em thân mến, xin Chúa ban bình an cho anh em

Xelanô nhắc chúng ta nhớ lại ước muốn và mối quan tâm thường xuyên của Phanxicô "trong việc cổ võ mối dây hiệp nhất giữa các con cái của ngài, sao cho những ai được cùng một Thánh Thần lôi cuốn và được cùng một Cha trên trời sinh ra, phải được duy trì một cách bình an trong lòng cùng một mẹ. Ngài muốn hiệp nhất kẻ mạnh với người yếu, nối kết người khôn ngoan với kẻ đơn sơ trong tình anh em, và gìn giữ những kẻ xa cách được ở lại với nhau bằng chất keo của tình yêu" (2 Cel 191).

Triệu tập Tu Nghị

Có cùng một ước muốn và mối quan tâm của Phanxicô, phù hợp vơi điều 134 triệt 1 của Tổng Nội Quy, sau khi đã xem xét mọi sự đã được thiết định, với thẩm quyền do Luật Dòng (chương VIII), được chuẩn nhận bởi Tổng Hiến Chướng (190, 1), và qua lá thư này,

TÔI CHÍNH THỨC TRIỆU TẬP TỔNG TU NGHỊ THÔNG THƯỜNG

sẽ được cử hành tại Domus Pacis, bên cạnh tu viện Porziuncula tại Đức Maria Nữ Vương Các Thiên Thần (Assisi), từ ngày 24.5 đến 20.6.2009.
Các thành viên của Tu Nghị, như đã được xác định bởi điều 192 của Tổng Hiến Chương và điều 136 của Tổng Nội Quy, phải có mặt tại Tu Nghị. Vì thế, mỗi thành viên được đích thân triệu tập và buộc phải tham dự suốt thời gian cử hành Tu Nghị; tất cả buộc phải có mặt tại địa điểm diễn ra Tu Nghị vào chiều ngày 24.5.2009.
Những quyết định, thông tin và tài liệu chuẩn bị sẽ được Thư ký Tu Nghị gởi tới sau vào thời gian thích hợp.

Chủ đề của Tu Nghị

Chủ đề của Tu Nghị sẽ là " Những nhà truyền giáo trong lòng thế giới trong tư cách là những anh em hèn mọn quay hướng về Chúa". Đây là Tu Nghị có bầu cử, và cũng là để đánh giá và lên chương trình hành động. Tu Nghị phải phản ánh đời sống của anh em chúng ta trong mối tương quan triệt để với Thiên Chúa và do đó, trở nên những người loan báo Tin Mừng khắp toàn thể thế giới trong một cung cách huynh đệ và với mối quan tâm đặc biệt tới việc đối thoại. Bản báo cáo của Anh TPV sẽ được vận dụng như Instrumentum Laboris (Dụng cụ làm việc) và sẽ được bổ túc thêm bởi các Bản báo cáo của các Chủ tịch các Hội đồng. Một vài bản hướng dẫn sẽ sẽ giúp cho việc nghiên cứu phối hợp giữa đôi bên.

Cầu nguyện cho Tu Nghị

Vì "mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú" (Gc 1, 17) và tin tưởng vào quyền năng và sự soi sáng của Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, tôi thiết định rằng các lời cầu nguyện cho TTN được thành công và việc bầu chọn vị TPV và Hội Đồng Dòng phải được dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày trong toàn thể Hội Dòng bắt đầu từ Mùa Chay 2009.

Những lời khẩn nguyện để đưa vào trong sách nguyện sẽ được gởi trên trang web của Dòng ( http://www.ofm.org/capgen09/ ). Các anh Giám tỉnh và Giám hạt phải tải xuống và làm sao cho mỗi anh em nhận được. Một số lược đồ để đọc Lời Chúa trong tư thế cầu nguyện, phù hợp với các điểm căn bản của Tu Nghị sắp tới cũng có sẵn trên trang web. Các anh Giám tỉnh và Giám hạt phải cho dịch các lược đồ ấy ra, thích nghi sáng tạo theo hoàn cảnh của từng Thực thể và cộng đoàn, và chuyển tới các huynh đệ đoàn địa phương.

Việc bầu chọn TPV sẽ diễn ra vào ngày 4.6.2009. Thánh lễ của cộng đoàn, lấy Thánh Lễ kính Chúa Thánh Thần, sẽ được cử hành vào ngày đó, tại tất cả các nhà của Dòng, theo ý chỉ đặc biệt này.

Từ bây giờ trở đi, tôi xin tất cả anh em cầu nguyện và suy nghĩ, để chuẩn bị cho biến cố nền tảng và đòi hỏi cao này trong đời sống của Hội Dòng chúng ta. 800 năm này của đời sống chúng ta không phải là một lý do để đắc thắng, nhưng đúng hơn, là một cơ hội để hoán cải trở về với những giá trị nền tảng của đời sống chúng ta. Nhiều anh em chúng ta đã là hiện thân của Luật Dòng và Đời Sống chúng ta suốt tám thế kỷ đó, bây giờ đã đến lúc chúng ta phải lấy lại cho chúng ta, làm cho nó trở thành của chúng ta và làm chứng cho sự "cốt tủy của Tin Mừng" trong thời đại mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta.
Ước gì lời chuyển cầu của toàn thể các thánh, đặc biệt của Cha và cũng là Anh Phanxicô, và sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Hoàng của Hội Dòng, Đấng mà tôi khiêm nhường ký thác sự thành công của Tu Nghị cho, sẽ trợ giúp chúng ta trở nên điều mà Đấng Tối Cao, Toàn Năng và là Chúa nhân lành đã kêu gọi chúng ta.

Thân ái.

ts. José Rodriguez Carballo, OFM
Tổng Phục Vụ

ts. Ernest K. Siekierka, OFM
Tổng Thư Ký

 

Loading...