Chương trình lễ thánh clara ngày 11_8_2018

2018-07-17 3.001 Thảo luận

Chúng con kính mời quý cha, quý thầy và anh chị em trong đại gia đình Phan sinh đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa với chúng con tại Đan viện Clara số 35 đường Đình Phong Phú, Khu phố 1, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM ĐT : (28) 38 969 805

Nguyện xin Mẹ Thánh Clara cầu bầu cho chúng ta được hưởng muôn phúc lành Chúa ban.

 Đan viện Clara Quận 9

Loading...