Bản tin hiệp thông cầu nguyện

[Hiệp thông cầu nguyện]: Anh Giuse Bùi Hoàng Anh
[Hiệp thông cầu nguyện]: Anh Giuse Bùi Hoàng Anh

2017-12-01
Anh Giuse Bùi Hoàng Anh, thuộc chi hội Tân Định A, vùng Sài Gòn, đã được Chúa gọi về ngày…

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Têrêsa Lương Thị Mịn
[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Têrêsa Lương Thị Mịn

2017-12-01
Bà Têrêsa Lương Thị Mịn, thuộc chi hội Văn Thánh, vùng Sài Gòn, đã được Chúa gọi về ngày 26/11/2017.

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Anna Đinh Thị Êm
[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Anna Đinh Thị Êm

2017-07-10
Bà Anna Đinh Thị Êm, thuộc chi hội Phương Lâm B, vùng Đồng Nai, đã được Chúa gọi về ngày 09/7/2017.

[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông Giuse Phạm Văn Khải
[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông Giuse Phạm Văn Khải

2017-07-04
Ông Giuse Phạm Văn Khải, hội viên BTƠG thuộc chi hội Tân Hòa A, vùng Sài Gòn, đã được Chúa gọi…

[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Maria Mađalêna Trần Thị Thông
[Hiệp thông cầu nguyện]: Bà Maria Mađalêna Trần Thị Thông

2017-06-28
Bà Maria Mađalêna Trần Thị Thông, là Hội viên BTƠG thuộc chi hội Thị Nghè (Sài gòn) đã an nghỉ trong…

[Hiệp thông cầu nguyện]: bà Anna Nguyễn Thị Xuân
[Hiệp thông cầu nguyện]: bà Anna Nguyễn Thị Xuân

2017-06-22
Bà Anna Nguyễn Thị Xuân, thuộc chi hội Bình Minh, An Bình, Trung Hòa Trảng Bom Đồng Nai, đã an…

[Hiệp thông cầu nguyện]: chị Luxica Phạm Thị Lệ Ngọc
[Hiệp thông cầu nguyện]: chị Luxica Phạm Thị Lệ Ngọc

2017-06-20
Chị Luxia Phạm Thị Lệ Ngọc, thuộc chi hội ở hải ngoại (USA), đã an nghỉ trong Chúa vào lúc…

[Hiệp thông cầu nguyện]: Xin hiệp ý cầu nguyện cho ông Giuse Phạm Số
[Hiệp thông cầu nguyện]: Xin hiệp ý cầu nguyện cho ông Giuse Phạm…

2017-06-17
Ông Giuse Phạm Số, thuộc chi hội Thái Hòa, đã an nghỉ trong Chúa ngày 12/06/2017.

[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông Giuse Hoàng Ngọc Các
[Hiệp thông cầu nguyện]: Ông Giuse Hoàng Ngọc Các

2017-06-07
Ông Giuse Hoàng Ngọc Các, thuộc chi hội Thượng Thụy, Hà Nội, đã qua đời ngày 04/06/2017.

Loading...