Ai tín: ông cố Phêrô Nguyễn Văn Mậu, thân phụ của anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng, OFM mới qua đời

2021-06-07 918 Thảo luận

Loading...