Bản tin Tỉnh Dòng

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC

2023-09-20
Năm nay, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam tổ chức Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục vào…

16 tu sĩ tuyên khấn trọng thể
16 tu sĩ tuyên khấn trọng thể

2023-09-18
9 giờ 00 sáng Chủ Nhật, ngày 17/09/2023, anh Tỉnh Phục vụ Gioan TC. Nguyễn Phước, OFM, đã chủ tế…

KỶ NIỆM BÁT BÁCH CHU NIÊN - TẬP 1: KỶ NIỆM HANG ĐÁ ĐẦU TIÊN TẠI GRECCIO
KỶ NIỆM BÁT BÁCH CHU NIÊN - TẬP 1: KỶ NIỆM HANG ĐÁ…

2023-09-10
Anh chị em Phan sinh trên toàn thế giới đang nao nức hướng đến những cuộc kỷ niệm Bách chu…

Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu
Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu

2023-08-23
Vào ngày lễ Đức Maria Nữ Vương ngày 22/8/2023, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức thánh lễ…

Lễ an táng tu sĩ linh mục Phi Khanh Vương Đình Khởi
Lễ an táng tu sĩ linh mục Phi Khanh Vương Đình Khởi

2023-08-10
8 giờ sáng thứ Ba ngày 08/08/2023, thánh lễ an táng tu sĩ linh mục Phi Khanh Vương Đình Khởi,…

Loading...