Trực tuyến Lễ Thánh Phanxicô Assisi và Nghi thức làm phép Nhà hưu dưỡng Phan Sinh

2022-10-01 913 Thảo luận

 

Video trực tuyến nghi thức làm phép Nhà hưu dưỡng Phan Sinh lúc 08:30 ngày 04/10/2022

Video trực tuyến Thánh lễ mừng Thánh Phanxicô Assisi lúc 09:30 ngày 04/10/2022

Loading...