Thư Anh Giám Tỉnh tháng 06/2008

2008-07-08 1.244 Thảo luận

Đakao, ngày 13 tháng 6 năm 2008

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt-Nam

 

Anh chị em thân mến,

Trong ngày lễ kính thánh Antôn, vị Tiến sĩ Phúc Âm, tôi cầu chúc toàn thể anh chị em có sự tha thiết gắn bó với Phúc Âm và cả với Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô như thánh nhân, để sẵn sàng chu toàn sứ mạng chứng nhân, trong tư cách là tín hữu và tu sĩ Phan Sinh.

Hôm nay, Tỉnh Dòng kết thúc hai khóa Tĩnh tâm năm. Năm nay, cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, Hạt trưởng Giáo hạt Pleiku (Kontum), đã giúp anh em suy nghĩ về sứ mạng của những người tu sĩ có di sản tuyệt vời là linh đạo Phan sinh, suy nghĩ về các đòi hỏi dấn thân làm chứng trong hoàn cảnh đất nước và Giáo Hội Việt Nam. Chắc chắn anh em đã xác tín thêm về giá trị của những ân huệ quý báu đã nhận nhờ trung gian cha thánh Phanxicô.

Ngày 15 tới đây, Đại Hội Quốc tế về Thánh Thể sẽ được cử hành tại Québec (Canada) với chủ đề “Quà tặng của Thiên Chúa để cho thế gian được sống”. Đến ngày 23, Đại Hội của Liên Hiệp Kinh Thánh Công giáo sẽ được cử hành tại Tanzania (Đông Phi) với chủ đề “Lời Chúa: Nguồn mạch hòa giải, công lý và hòa bình”. Đến cuối tháng này, cùng với Giáo Hội, chúng ta lại đi vào Năm thánh Phaolô. Sang tháng 10, chúng ta lại đón nhận biến cố trọng đại là Thượng Hội Đồng GM về Lời Chúa với chủ đề “Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh”. Các biến cố này hẳn phải khiến con cái của thánh Phanxicô nao nức, bởi vì không thể nào không nhớ lại tấm lòng của cha thánh đối với Bí tích Thánh Thể và Lời Chúa. Qua các bút tích, ngài đã tỏ ra đặc biệt kính yêu bí tích Thánh Thể mà ngài luôn luôn gọi bằng một tên cụ thể là “Mình và Máu Chúa Giêsu”, và Lời Chúa. Chẳng hạn chúng ta đọc được trong Thư gởi các giáo sĩ:

“Chúng ta hãy nhìn xem: nhiều người xúc phạm nặng nề và tỏ ra vô ý thức đối với Mình và Máu cực thánh của Chúa Giêsu Kitô cũng như đối với các bản văn ghi chép các danh hiệu và các lời rất thánh thiêng: chính nhờ những lời ấy mà bánh và rượu được truyền phép để trở nên Mình Máu thánh Người cho ta. Chúng ta biết rằng không thể có thân mình Chúa, nếu trước tiên không có lời truyền phép. Thật vậy, chúng ta không có cũng không thấy được điều gì cụ thể về chính Đấng tối cao ở đời này, ngoài Mình, Máu, những danh hiệu và những lời của Ngài: nhờ những bảo vật ấy, chúng ta đã được dựng nên, được cứu thoát khỏi chết và dẫn đưa vào cõi sống” (các câu 1-3. Xem thêm Huấn ngôn 1; Thư gởi toàn Dòng).

Quả thật, anh chị em chúng ta chỉ có đủ sức mạnh mà dấn thân cho công cuộc cứu thế, nếu luôn luôn đến kín múc từ nguồn mạch là Bí tích Mình và Máu cũng như Lời của Chúa Giêsu, hoặc đến tham dự vào “hai bàn tiệc”, nói theo Công đồng Vatican II. Đây là dịp để tất cả chúng ta xét lại cách chúng ta tôn kính Thánh Thể và Lời, đặc biệt các linh mục chúng tôi xét lại cách mình công bố và rao giảng Lời Chúa lâu nay, cũng như cung cách của mình khi cử hành Thánh Lễ. Đặc biệt để chấn chỉnh lại thái độ của chúng ta đối với Lời Chúa, bức thư dài anh Tổng Phục vụ J.R. Carballo, OFM, đã viết dịp Lễ Hiện Xuống năm nay, “Những hành khất đi ăn xin ý nghĩa, được hướng dẫn bởi Lời”, nhằm “suy tư về Lời Chúa trong đời sống chúng ta” (số 1) chắc chắn giúp chúng ta rất nhiều. Anh viết: “Đựơc kêu gọi loan báo Lời cho người khác, chỉ khi chúng ta đã làm no thỏa đức tin chúng ta trong gặp gỡ với Lời như người phụ nữ Samari, chúng ta mới có thể hoán cải thành những sứ giả của Lời” (số 30).

Cầu chúc anh chị em đón nhận được tối đa các năng lực thần thiêng có sức nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình, dù là giáo dân, tu sĩ hay linh mục, khi anh chị em đi dần vào các biến cố trọng đại đang diễn tiến dần dần trong đời sống Giáo Hội.

Thân mến,

ts FX Vũ Phan Long, OFM

Giám Tỉnh

Loading...