Thư anh Giám Tỉnh tháng 09/2008

2008-09-15 1.153 Thảo luận

Đakao, ngày 14 tháng 9 năm 2008

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt-Nam

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là ngày Lễ Suy tôn Thánh Giá. Là con cái của cha thánh Phanxicô, chúng ta không thể quên biến cố ngài được nhận năm dấu thánh vào dịp lễ này năm 1224, và chúng ta tưởng niệm mỗi năm vào ngày 17-9. Chúng ta cũng không thể quên rằng mầu nhiệm Tử Nạn-Phục Sinh cùng với mầu nhiệm Nhập Thể là hai mầu nhiệm trụ cột trong đời sống cha thánh Phanxicô, tức cũng là trong Linh đạo Phan sinh.

Là môn đệ của Chúa Kitô, Đấng chịu đóng đinh, đồng thời là con cái của thánh Phanxicô, đấng thánh chịu đóng đinh, chúng ta cảm thấy được mời gọi khám phá ra liên tục tình yêu thẳm sâu của Chúa Cha đối với Đức Giêsu và đối với chúng ta, cũng như tình yêu tha thiết của Đức Giêsu đối với Chúa Cha và đối với loài người chúng ta, trong mầu nhiệm thập giá, một tình yêu hết sức mãnh liệt và cũng vô cùng nghiêm túc, khiến thánh Phaolô, khi đã khám phá ra, đã nói như lời thề: "Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loại thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta" (Rm 8,28-29). Cùng với thánh Phaolô và cha thánh Phanxicô, chúng ta hăng say đưa tình yêu cứu độ đó đến với anh chị em chúng ta. Hẳn là mầu nhiệm tình yêu này có thể là khởi điểm rất thích hợp để chúng ta đi vào Năm Thánh của Tỉnh Dòng như Mẹ Hội Thánh đã cho phép chúng ta, trong lòng Năm Thánh của Hội Dòng. Chắc chắn Năm Thánh của chúng ta sẽ hưởng nhờ hoa trái thánh thiện của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XII về "Lời Thiên Chúa trong đời sống và sứ mạng của Hội Thánh", được cử hành từ ngày 05 đến 26-10.

Ước mong rằng mỗi anh chị em biết rõ mình khi đứng trước thềm Năm Thánh, để có thể tận dụng những cuộc cử hành chung trong Đại Gia đình Phan sinh, những buổi gặp gỡ cộng đoàn, cũng như thời gian riêng tư để đi tới những khám phá mới và canh tân phong phú. Ra khỏi Năm Thánh, mỗi anh em, mỗi chị em sẽ chan hòa sinh lực thiêng liêng mới, hứa hẹn những đóng góp mới cho Hội Thánh và cho xã hội.

Cho riêng anh em Dòng I, tôi xin nhắc lại Sứ vụ của chúng ta, đã Tu nghị Tỉnh Dòng 2008 xác định. - Xin các anh chị em thuộc Đại Gia đình Phan sinh Việt Nam hiệp thông với chúng tôi trong Sứ vụ này:

"Khi cử hành 800 năm ngày Phong trào Phan sinh ra đời - và có thể thêm: 80 năm ngày Tỉnh Dòng VN chào đời -, chúng tôi, những Anh Em Hèn Mọn Việt Nam, cam kết:

1. đào sâu và tăng cường đời sống huynh đệ,

2. đẩy mạnh việc loan báo Tin mừng cho mọi dân tộc, đặc biệt cho người nghèo và những người thuộc các tôn giáo và niềm tin khác,

3. huấn luyện nhau để trở thành những môn đệ Đức Giêsu, tiếp bước theo thánh Phanxicô và cha già Maurice Bertin".

Kèm theo sứ vụ nay, là lời cầu chúc của anh Tổng Phục vụ trong Thư gửi Tỉnh Dòng ngày 11-7: "Trong vài tháng nữa, anh em sẽ bắt đầu Năm Thánh Phan sinh. Cùng với toàn thể Hội Đồng Dòng, tôi cầu nguyện với và cho anh em để Năm Thánh có thể sinh lợi ích cho mỗi anh em và cho toàn thể Gia Đình Phan sinh tại Việt-Nam. Ước gì Năm Thánh Phan sinh trở thành một cơ hội ưu tiên thiêng liêng cho Tỉnh Dòng".

Hướng về lễ cha thánh Phanxicô sắp tới, xin cầu chúc toàn thể anh chị em trong Đại gia đình Phan sinh một đại lễ vui tươi và ấm tình huynh đệ, nhưng rất thiêng liêng thánh thiện, do chỗ mỗi cá nhân, mỗi thành phần trong Gia đình đã quyết tâm lấy ngày Giỗ Tổ năm nay làm khởi điểm cho một hành trình chuyên chăm tìm trở về nguồn cội và hăng say dấn bước lên đường.

 

Thân mến,

 

ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh

Loading...