Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ hai

2023-01-03 596 Thảo luận

Ngày thứ hai – 03/01/2023

Buổi sáng

Anh em cùng nhau dâng Thánh Lễ đồng tế kính Danh Thánh Chúa Giêsu, cầu nguyện cho tất cả các anh em trong Tnh Dòng. Anh Phó Giám Tỉnh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước chủ tế và giảng lễ.

Trong Tiết đầu tiên của ngày làm việc, anh em nghe Anh Giám tỉnh báo cáo về đời sống Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ 2020-2022. Theo Anh Giám tỉnh, đây là một nhiệm kỳ đầy bấp bênh và lo âu, các sinh hoạt của Tỉnh Dòng đều bị ngưng lại do đại dịch Covid 19. Tuy nhiên, Tỉnh Dòng và anh em đều vượt qua trong bình an.

Trong bản đúc kết, nhận định, đánh giá sinh hoạt của Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ qua, trước hết, anh Giám tỉnh mời gọi anh em nhớ đến những anh em đã được Chúa gọi về. Các anh là những di sản của Tỉnh Dòng, là những cây cao bóng cả vẫn tiếp tục che chắn Tỉnh Dòng.

Đặc biệt, anh Giám tỉnh đã lượng định việc thực hiện các Nghị Quyết của Tu Nghị Tỉnh Dòng 2020. Có những Nghị Quyết, Ban lãnh đạo Tỉnh Dòng và anh em đã thực hiện tốt. Chẳng hạn, anh em đã hiện diện ở một số Giáo phận, đã thành lập Ban Mục vụ Giới trẻ, đào tạo nhân sự qua việc gửi anh em trẻ đi học về chuyên môn... Tuy nhiên, có Nghị quyết anh em vẫn chưa thực hiện được do một số lý do khách quan. 

Về các sinh hoạt Tỉnh Dòng, đời sống cầu nguyện là ưu tiên số một, vì đó là hơi thở và sức sống của anh em Phan Sinh, của cộng đoàn. Do đó, anh em rất nghiêm túc trong vấn đề này. Anh em cũng cần cảnh giác để khỏi trở thành những tu sĩ khô khan, nguội lạnh, thờ ơ đời sống tương quan với Thiên Chúa. 

Trong đời sống huynh đệ, anh em đã thực sự gặp gỡ, ngỏ lời đối thoại với nhau qua các sinh hoạt chung. 

Về lãnh vực huấn luyện khởi đầu, phải nói đây là một vấn đề luôn làm cho Tỉnh Dòng và các anh em làm huấn luyện phải thao thức, vì huấn luyện là một tiến trình lâu dài, liên quan đến con người nên cần nhiều thời gian để cân chỉnh cả về chất lẫn lượng, cả về sự thống nhất đồng bộ chương trình.

Công việc truyền giáo và Phúc âm hóa ở trong nước và nước ngoài, mục vụ giáo xứ, liên đới với gia đình Phan sinh, JPIC luôn được Tỉnh Dòng mời gọi và quan tâm. 

Sau Bản báo cáo, anh em có giờ đối thoại với anh Giám tỉnh, cũng như xin anh soi sáng thêm những vấn đề mà anh em chưa rõ trong Bản báo cáo, hoặc thêm những thông tin khác liên quan đến anh em, cộng đoàn và các sinh hoạt khác.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, anh Irênê Nguyễn Thanh Minh đã thay mặt cho toàn thể anh em tham dự Tu Nghị nói lời cám ơn anh Giám tỉnh trong nhiệm kỳ 3 năm qua và cả 6 năm trước nữa. Hết thảy anh em trong Tỉnh Dòng cám ơn và biết ơn anh Giám tỉnh cách chân thành và sâu sắc, vì anh đã toàn tâm toàn lực và dành hết tâm huyết để làm công việc “rửa chân” cho anh em trong 9 năm qua. Có thể nói đây là giây phút cảm động đối với tất cả anh em. Hơn bao giờ hết, giây phút trìu mến của một tình huynh đệ chân thành trào dâng. 

Anh Giám tỉnh đã thay mặt toàn thể anh em trong Tỉnh Dòng tỏ bày lòng biết ơn trân trọng đối với anh Rufino, Tổng Kinh lý. Đồng thời qua anh Tổng Kinh lý, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam cũng muốn thể hiện tình liên đới hiệp thông với anh Tổng Phục vụ với một lòng kính trọng biết ơn. Anh Giám tỉnh cũng cám ơn các anh trong Hội Đồng Tỉnh Dòng, các anh phụ trách, các Văn phòng, và toàn thể anh em, vì tất cả anh em luôn cộng tác, đồng hành với anh trong các công việc.

Buổi chiều 

Anh em nghe Anh Quản lý Tỉnh Dòng báo cáo về tài chánh của Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ qua. Tài chánh của Tỉnh Dòng tập trung vào 4 nguồn quỹ chính: Quỹ Điều hành Tỉnh Dòng, quỹ Huấn luyện, quỹ Truyền giáo và Phúc âm hóa, quỹ của các cộng đoàn. Sau đó, Anh Quản lý trình bày cho anh em về tiến trình và chi phí xây Nhà Hưu Dưỡng Phan Sinh. Đồng thời, anh cũng tổng kết các khoản chi thu về các việc liên quan đến nhà đất của Tỉnh Dòng…

Sau khi nghe Bản báo cáo, anh em cũng có những phản hồi và câu hỏi liên quan đến vấn đề quản trị tài sản và tài chánh của Tỉnh Dòng.

Cuối ngày làm việc, anh em thông qua bản báo cáo về đời sống Tỉnh Dòng của anh Giám tỉnh và bản báo cáo về tài chánh của anh Quản lý Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Loading...