Phim tài liệu - một vài hoạt động của anh em Phan sinh

2017-03-22 2.836

Đây là bộ phim tài liệu ngắn, được anh em Phan sinh Việt Nam thực hiện theo yêu cầu của văn phòng Trung ương Dòng. Rất tiếc vì thời gian thực hiện video gấp rút để anh Giám tỉnh gởi cho ban chuẩn bị Tổng tu nghi, cho nên, nhóm làm phim không thể đi đến tất cả các cộng đoàn để ghi hình được. Hẹn một dịp khác, nhóm xin được đến tất cả các Cộng đoàn, nơi mà những anh em Phan sinh đang hoạt động Tông đồ, sản xuất để ghi hình. Do đó, video này chỉ giới thiệu được đôi nét về Tỉnh Dòng thánh Phanxicô Việt Nam mà thôi.
Kính mong quý vì thông cảm,
Văn phòng Tỉnh Dòng

Loading...