Anh em Phan sinh, kế hoạch cho COP24, Katowice

2018-08-29 329 Thảo luận

COP24 là tên gọi không chính thức cho Hội nghị lần thứ 24 của các Thành viên Liên hiệp quốc bàn về những nguyên tắc nền tảng của việc biến đổi khí hậu. COP24 sẽ được diễn ra từ ngày 03 đến ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Katowice, Ba-lan.

Việc các anh em Phan sinh tham dự vào COP này trong bất cứ cách thức nào có thể được là một điều thích đáng. Trước tiên, bởi vì COP là nơi duy nhất ở đó việc thương lượng về các giải pháp cho khủng hoảng khí hậu bởi những vị đại diện cho các chính phủ được thực sự xảy ra, và khía cạnh luân lý phải được nhấn mạnh trong các giải pháp. Các anh em Phan sinh có thể cộng tác đặc biệt trong khía cạnh này, với những nhóm liên tôn khác và các tổ chức phi chính phủ. Kế đến, một phong trào như thế có thể là dấu chỉ và là mẫu gương khơi dậy ý thức trong Giáo hội, bởi vì khía cạnh môi sinh của sự hoán cải Kitô giáo , cho đến nay, chưa là đề tài được nhiều người biết đến trong chính cộng đồng Kitô hữu. Sự hiện diện Phan sinh trong COP có thể làm chứng cho cái nhìn của thánh Phanxicô về thế giới. Thứ ba, COP là một nơi đặc biệt mà ở đó người ta có thể nghe các chứng từ có tác động mạnh của những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, những nhà hoạt động trong các lãnh vực khác nhau, và các chuyên viên, và có thể đối thoại với họ. Họ là những nạn nhân của cuộc khủng hoảng xã hội và môi sinh, cũng như là những tiên tri của thời đại của chúng ta. Giống như cuộc gặp gỡ với Đức Kitô nơi người phong cùi đã thay đổi đời sống của thánh Phanxicô, việc các anh em Phan sinh bị đánh động bởi những người bị ảnh hưởng bởi sự bất công có hệ thống cũng quan trọng không kém.

Kế hoạch cho COP24, Katowice

Sự tham gia của năm này có nhiều mục tiêu:

  1. Hiện diện ở giữa các dân tộc trong tình liên đới
  2. Cùng với giáo hội địa phương, cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc khủng hoảng khí hậu và sự Tạo thành
  3. Khơi dậy ý thức giữa các anh em Phan sinh về sự thay đổi khí hậu và hoán cải sinh thái thông qua đối thoại

Văn phòng JPIC Trung ương đang lên kế hoạch tham dự vào (liên tôn/ đại kết/ Phan sinh) những buổi canh thức cầu nguyện cho tạo thành, những cuộc đi bộ công khai và các cuộc hành hương, và tổ chức một hội nghị Phan sinh về vai trò của các cộng đoàn tu trì đối với tạo thành. Đề tài đề nghị là: “Khủng hoảng khí hậu và vai trò của các tôn giáo đối với sự công bằng khí hậu.” (climate justice) Chúng tôi đang cố gắng kêu mời các nhóm khác nhau tham gia và hy vọng rằng hội nghị này sẽ có thể tạo nên cuộc đối thoại hữu ích giữa các cộng đoàn tu trì, xã hội dân sự và các công nhân địa phương. Chúng tôi còn đang làm việc trên các chi tiết của chương trình và sẽ thông tin cho anh em sau để nhiều người trong anh em có thề tham dự vào.

Các ý kiến và gợi ý cũng như các câu hỏi của anh em luôn được hoan nghênh. Xin gởi các thông tin cho chúng tôi về địa chỉ pax@ofm.org

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...