Khóa học JPIC thường niên 2019

2019-01-03 379 Thảo luận

Tên của khóa học là “Chăm sóc Môi trường trong Đối thoại Đại kết và Liên tôn sẽ được thực hiện bằng tiếng Ý với bản dịch đồng thời sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Chủ đề chung của khóa học là quan niệm về “cái đẹp trong mỹ học của Thánh Bonaventure và Tinh thần Assisi về Đối thoại Liên tôn. Khóa học được ghi trong chương trình từ ngày 18 đến 27 tháng 2 tại Antoniaum, Rome.

Phần đầu của khóa học sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23 tháng 2 năm 2019 như là một phần của Khóa học Huấn luyện cao cấp về Sinh thái học toàn diện do PUA tổ chức. Học phần đầu tiên Giới thiệu khái quát về Thông điệp Laudato sí” được tổ chức từ ngày 8 đến 13 tháng 10 năm 2018. Tất cả các bài thuyết trình đã được đăng ký và có sẵn cho những người đăng ký khóa học JPIC thường niên 2019 tại www.ofmjpic.org. Để đăng ký, hãy gửi thông tin của bạn đến Văn phòng JPIC (pax@ofm.org) và bạn sẽ nhận được mật khẩu để có quyền truy cập vào các video của học phần đầu tiên. Việc trực quan hóa các video của học phần đầu tiên và sự tham gia thực tế vào tháng 2, bạn sẽ có quyền lấy chứng chỉ của khóa học Huấn luyện cao cấp về Sinh thái học toàn diện”.

Phần thứ hai vào ngày 25-27 tháng 2 dành riêng cho công việc quảng bá JPIC, tập trung vào các khía cạnh thực tế, cũng như các khía cạnh thần học của công việc và thúc đẩy JPIC về mặt hợp tác ở các cấp độ khác nhau trong Hội Dòng. Nó sẽ cung cấp một cơ hội để cùng nhau xây dựng - dựa trên kinh nghiệm và suy tư của mỗi người tham gia - để đồng hành tốt hơn với các tiến trình biến đổi hành trình Tin Mừng và Phan Sinh của chúng ta.

Loading...