Trách nhiệm của doanh nghiệp về nhân quyền // Hoạt động của Anh chị em Phan sinh tại Liên hiệp quốc dưới cái nhìn của Laudato Si

2020-11-22 814 Thảo luận

Hãy cùng với các tu sĩ Dòng Phanxicô trên khắp thế giới tham gia trò chuyện về chủ đề: Trách nhiệm của Doanh nghiệp về Nhân quyền – Hoạt động của Dòng Phanxicô tại Liên Hợp Quốc từ quan điểm của Laudato Si’.

Ngày: 13 tháng 11 năm 2020

Thời gian: 2: 00-3: 30 tối CET (Theo giờ của Châu Âu)

Đăng ký tại https://bit.ly/FI13no 

Các anh chị em Phan Sinh từ Philippines, Indonesia, Brazil, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guatemala, Hàn Quốc, Quần đảo Solomon, Úc, Nam Phi và ở một số quốc gia khác đã và đang chứng kiến tác động của các hoạt động khai thác, đặc biệt là khai thác m, đối với môi trường và quyền con người. Mô hình khai thác hiện nay đang tàn phá và hủy hoại ngôi nhà chung của chúng ta.

Là một tiếng nói của Dòng Phanxicô tại Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổ chức Phan Sinh quốc tế (FI) đã làm việc để thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền trong tất cả các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác. Hợp tác chặt chẽ với các tu sĩ Dòng Phanxicô làm việc trong các cộng đồng cơ sở, chúng tôi cùng nhau kêu gọi trách nhiệm giải trình cao hơn đối với các hành vi lạm dụng của doanh nghiệp, bao gồm cả việc tiếp cận công lý cho các nạn nhân.

Tổ chức Phan Sinh quốc tế tin rằng Thông điệp Laudato Si ’của Giáo hoàng năm 2015 đã cung cấp hướng dẫn trong việc đưa tiếng nói của các cộng đồng bị ảnh hưởng đến sự chú ý của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là LHQ.

Là những người Phan Sinh, ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta có cơ hội nghĩ về một thế giới mới có thể xảy ra. Trong bối cảnh này, chúng tôi tin rằng những lời dạy của Thông điệp “Laudato Si ’có thể cung cấp một khuôn khổ nhân bản và huynh đệ hơn để suy nghĩ về một sự phát triển toàn vẹn và công bằng hơn cho toàn thể loài người.

Loading...