Trang mạng mới của Văn phòng JPIC như cửa sổ của thông tin và hợp tác cho việc linh hoạt JPIC

2018-10-25 378 Thảo luận

Chúng tôi rất vui mừng chia sẻ: trang mạng OFM JPIC khả dụng cho tất cả các linh hoạt viên của Dòng và tất cả những ai cùng tiến bước với chúng tôi trong việc dấn thân sống và đề cao, trong đời sống hàng ngày, các giá trị của Công lý, Hòa bình và sự Vẹn toàn của Tạo thành.

Chúng tôi ước muốn đẩy mạnh những khả thể lớn hơn liên can đến sự linh hoạt, huấn luyện, trao đổi và hành động cho các anh chị em của chúng ta, bằng cách cung cấp lối tiếp cận không bị tắc nghẽn các tài liệu nguồn của JPIC, chia sẻ nhiều hơn nữa các tin tức về các dự phóng, các qui trình và hoạt động được tổ chức bởi các văn phòng JPIC của nhiều đơn vị trong Dòng. Chúng tôi mời gọi anh chị em đặt mua tờ Newsletter Contact. Ngoài ra, anh chị em sẽ tìm thấy tờ báo Contact và các tài liệu của Hội đồng quốc tế để biết chính xác đâu là những chọn lựa của Dòng trong lãnh vực JPIC.

Chúng tôi muốn thông tin về các Sáng kiến mà Văn phòng JPIC Trung ương đang hoàn thành, để anh chị em có thể tham dự vào. Chúng tôi cũng tạo nên những khoảng không gian mới mà chúng tôi muốn làm nổi bật:

  • Huấn luyện JPIC

Trong phần này, anh chị em có thể tiếp cận ba lãnh vực chính:

* Giáo trình JPIC: Anh chị em có thể tải xuống các tài liệu của các giáo trình hàng năm, dưới dạng PDF, do Văn phòng tổ chức. Chương trình và thông tin căn bản của giáo trình JPIC 2019 cũng sẽ khả dụng.

* Thư mục JPIC: Nếu anh chị em muốn tìm kiếm các tài liệu của JPIC để nghiên cứu thêm, để đào sâu kiến thức của anh chị em, hoặc để chuẩn bị các tài liệu huấn luyện, anh chị em có thể đến với trang này. Anh chị em sẽ tìm thấy một thư mục chính yếu về những đề tài như công lý, đạo đức xã hội, hòa bình và sinh thái… và những gợi ý cho những cuốn sách, bài báo và trang mạng có thể hữu ích cho công việc của anh chị em.

* “Phòng ảo”(virtual room): Trong năm 2019 chúng tôi sẽ cung cấp một loạt bài trên mạng (online) liên quan đến JPIC. Ngoài ra, có thể tìm thấy một khoảng không gian ở đó chúng ta có thể tạo ra những cuộc họp ảo và phát đi tức thời các sự kiện. Nếu anh chị em muốn sử dụng phòng ảo để gởi hoặc quảng bá một hội thảo, một giáo trình, một “tán ngẫu”(chat), hoặc một gặp gỡ trên mạng, anh chị em có thể yêu cầu điều này qua địa chỉ thư điện tử (e-mail) của chúng tôi.

          - Trò chuyện

Ở phần này, anh chị em có thể liên lạc với Văn phòng Trung ương JPIC trong trường hợp anh chị em có những thắc mắc, hoặc những gợi ý nào cho công việc của chúng tôi. Tương tự như thế, chúng tôi muốn mở một trang mạng để tạo cho các náo hoạt viên JPIC cơ hội trao đổi với nhau các tài liệu. Anh chị em biết rằng có nhiều ủy ban JPIC đã và đang sắp xếp những tài liệu có thể hữu ích cho những nhóm khác; vì lý do đó, chúng tôi có một khoảng không gian để chia sẻ những tư liệu của các anh chị, điều này có nghĩa là, chia sẻ các tài liệu PDF, các Power Point, videos, audios và hình ảnh. Mọi tài liệu liên quan đến JPIC đều được đón nhận và trở thành hữu dụng cho mọi người trong See resources.

Anh chị em có thể tiếp cận nó từ trang mạng của Dòng, mục JPIC:

https://ofm.org/es/orden/curia/jpic/

hoặc trực tiếp vào trang : www.ofmjpic.org

Chúng tôi hy vọng rằng dụng cụ kỹ thuật số mới này sẽ giúp ích cho tất cả chúng ta. Nếu anh chị em có những gợi ý hoặc lời bình nào cho chúng tôi về trang mạng, anh chị em có thể viết cho chúng tôi: pax@ofm.org

Alexis Trần Đức Hải, OFM, dịch

Loading...