Tuần tĩnh tâm khám phá ơn gọi đợt 2_2020

2020-07-12 1.329 Thảo luận

Ban mục vụ ơn gọi đã tổ chức tuần tĩnh tâm khám phá ơn gọi đợt II năm 2020 từ ngày 6/7 dến ngày 10/7. Theo thông lệ, tuần tĩnh tâm đợt II được tổ chức vào khoảng tháng 5. Nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 cho nên khóa tĩnh tâm này đã được dời lại cho đến hôm nay. Khóa tĩnh tâm đợt này có 22 em tham gia từ 13 giáo phận khác nhau. Các em đã làm các bài kiểm tra Việt Văn, Anh Văn, trắc nghiệm IQ… Sau đó các em đã có 3 ngày tĩnh tâm với sự giúp đỡ của các anh đồng hành để cùng nhau tìm kiếm ý Chúa trên cuộc đời của các em.

Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho Tỉnh Dòng những bạn trẻ thao thức tìm kiếm ơn gọi và cảm thấy được hấp dẫn bởi linh đạo Phan Sinh.

Ban Mục Vụ Ơn Gọi xin chân thành cám ơn quý anh đặc trách tìm hiểu của các cộng đoàn, quý anh hữu trách cùng tất cả anh em đã nỗ lực tìm kiếm, nuôi dưỡng các mầm non ơn gọi cho Tỉnh Dòng.

Chúng con cũng xin cám ơn quý cha xứ, quý sơ cùng tất cả những ai đã ưu ái giới thiệu các ứng sinh ơn gọi đến với Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.

Xin Chúa ban cho tất cả quý vị ơn Bình An và Thiện Hảo.

Tuần Tĩnh Tâm Khám Phá Ơn Gọi Đợt III sẽ được tổ chức vào ngày 7/9 đến 11/9 năm 2020. Ban Mục Vụ Ơn Gọi Tỉnh Dòng Thánh Phaxicô Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ quý anh em trong dòng, quý cha xứ, quý sơ cùng tất cả quý vị.

Xin Chân thành cám ơn!

 

Đưa Tin: Giuse Nguyễn Anh Tuấn, OFM

Loading...