Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm hiểu, KPOG đợt II - 2018

2018-05-14 4.778 Thảo luận

Tp. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH ỨNG SINH THAM DỰ KHOÁ KHÁM PHÁ ƠN GỌI ĐỢT 2-2018
ĐÃ ĐƯỢC NHẬN VÀO GIAI ĐOẠN TÌM HIỂU
TRONG TỈNH DÒNG THÁNH PHANXICÔ VIỆT NAM

 

Từ ngày 07/05 đến 11/05 năm 2018, Ban Mục vụ Ơn gọi Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức Tuần Khám Phá Ơn Gọi đợt II cho các bạn trẻ muốn sống đời sống Thánh hiến trong Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.

Các em trong Danh sách dưới đây, đã được cha Giám tỉnh Ignatio Nguyễn Duy Lam, OFM, nhận vào giai đoạn Tìm hiểu của Tỉnh Dòng:

 

Stt

Tên thánh

Họ và Tên

Năm sinh

Tỉnh/Thành phố

Giáo xứ

Giáo phận

1

Phêrô

Nguyễn Thành

   Công

25/01/1999

Kontum

Kleng

Kontum

2

G.B

Nguyễn Minh

   Hiệp

21/04/1997

Bà Rịa – Vũng Tàu

Hải Sơn

Bà Rịa

3

Antôn

Nguyễn Trọng

   Hùng

10/10/1995

Hà Tĩnh

Tân Thành

Vinh

4

Giuse

Nguyễn Ngọc

   Hưng

13/04/1995

Đồng Nai

Kim Thượng

Xuân Lộc

5

Phêrô

Nguyễn Ngọc

   Huy

13/04/1994

Đà Nẵng

An Hoà

Đà Nẵng

6

Phêrô

Nguyễn Văn

   Huynh

23/12/1994

Nghệ An

Cẩm Trường

Vinh

7

Luy

Lê Đàm Nhật

   Nam

12/07/1995

Gia Lai

Châu Khê

Kontum

8

Gioan

Trần Văn

   Pháp

30/09/1999

Hà Tĩnh

Quý Hoà

Vinh

9

Giuse

Nguyễn Minh

   Sơn

17/07/1999

Nghệ An

Bảo Nham

Vinh

10

Phêrô

Nguyễn Cao

   Thế

10/10/1996

Nghệ An

Thuận Giang

Vinh

11

Giuse

Nguyễn Văn

   Thiết

07/06/1993

Hà Nội

Tình Lam

Hưng Hoá

12

Micae

A

   Tông

12/06/1997

Kontum

Tea Rơxá

Kontum

13

Micae

Nguyễn Thành

   Trung

05/09/1991

Tp. HCM

Thánh Khang

Tp. HCM

14

Luca

Rahlan

   Xoa

10.08.1996

Gia Lai

Mỹ Thạch

Kontum

 

Lưu ý:

  • Các em tập trung tại Nhà Tìm hiểu Phanxicô vào ngày 01 tháng 09 năm 2018 để khai giảng năm học.
  • Bổ túc Hồ sơ: Giấy chứng nhận Bí tích Rửa tội, Thêm sức, chứng hôn của cha mẹ và giấy CMND.

Loading...