Thông báo

Thông báo tuyển sinh ơn gọi - đợ I năm 2020
Thông báo tuyển sinh ơn gọi - đợ I năm 2020

2019-11-24
Để đón nhận những ứng sinh mới, có nguyện vọng sống ơn gọi người Anh Em Hèn Mọn (Dòng Phanxicô),…

Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm Hiểu - Đợt 3 - 2019
Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm Hiểu - Đợt…

2019-08-07
Các em trong danh sách dưới đây đã được cha Giám tỉnh Ignatio Nguyễn Duy Lam, OFM, nhận vào giai…

Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm hiểu, KPOG đợt III - 2017
Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm hiểu, KPOG đợt…

2017-07-31
Danh sách các ứng sinh được nhận vào giai đoạn tìm hiểu, đợt 3/2017

Thông báo Khóa Khám Phá Ơn Gọi Phan Sinh, đợt III - 2017
Thông báo Khóa Khám Phá Ơn Gọi Phan Sinh, đợt III - 2017

2017-06-12
Ban Mục Vụ Ơn Gọi Tỉnh Dòng sẽ tổ chức kỳ tĩnh tâm khám phá và tuyển lựa ơn gọi…

Loading...