Thông báo

Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm Hiểu - Đợt 3_2020
Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm Hiểu - Đợt…

2020-09-12
Các em có tên trong danh sách dưới đây đã được cha Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM., nhận…

Tuyển ơn gọi  đợt 3_2020
Tuyển ơn gọi đợt 3_2020

2020-07-12
Các bạn nam Công giáo, có ước muốn tìm hiểu đời sống tu trì, độ tuổi: Lớp 12 không quá…

Thông báo tuyển sinh ơn gọi - đợ I năm 2020
Thông báo tuyển sinh ơn gọi - đợ I năm 2020

2019-11-24
Để đón nhận những ứng sinh mới, có nguyện vọng sống ơn gọi người Anh Em Hèn Mọn (Dòng Phanxicô),…

Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm Hiểu - Đợt 3 - 2019
Danh sách ứng sinh được nhận vào giai đoạn Tìm Hiểu - Đợt…

2019-08-07
Các em trong danh sách dưới đây đã được cha Giám tỉnh Ignatio Nguyễn Duy Lam, OFM, nhận vào giai…

Loading...