Sứ vụ

Nhà Nội Trú Piơm
Nhà Nội Trú Piơm

2019-09-14
Vào lúc 9g00 ngày 29-08-2019, tại làng Piơm, Đăk Đoa, Gia Lai, anh Giuse Hoàng Hữu Chi, phụ trách cộng…

Học viện Phanxicô khai giảng năm học 2019 – 2020
Học viện Phanxicô khai giảng năm học 2019 – 2020

2019-09-10
Vào lúc 8 giờ 15 ngày 4/9/2019, Học viện Phanxicô tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới. Thánh…

Thường huấn U 10 năm 2019
Thường huấn U 10 năm 2019

2019-08-07
Lúc 17 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2019, Ban Thường huấn chào đón anh Giám tỉnh và các anh…

Hội nghị CEME: Hội đồng quản trị công việc Truyền giáo và Phúc âm hóa
Hội nghị CEME: Hội đồng quản trị công việc Truyền giáo và Phúc…

2019-07-10
Hội đồng quản trị công việc Truyền giáo và Phúc âm hóa (CEME) đã gặp nhau tại Trung ương Dòng…

Loading...