Bản tin Giáo xứ thánh Phanxicô Đakao tháng 6_2017

2017-06-07 3.659 Thảo luận

“Nếu ta muốn là Kitô hữu, ta phải là Maria hữu”. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phaolô VI trong diễn văn đọc tại Đền Thờ Đức Mẹ Bonaria, Cagliari, ngày 24 tháng Tư năm 1970

Tải về máy: Thông Tin Gx DAKAO 07/2017

Loading...