Chú giải Kinh Thánh

Giá trị vô song
Giá trị vô song

2017-08-17
Nước Trời là một điều thiện hảo được đặt vừa tầm tay mọi người, nhưng không phải là mọi người…

Thiên Chúa mạc khải cho những người bé mọn
Thiên Chúa mạc khải cho những người bé mọn

2017-07-03
Đức Giêsu mời gọi tất cả những ai mệt mỏi chán chường và vất vả với những gánh nặng hãy…

Dũng cảm tuyên xưng
Dũng cảm tuyên xưng

2017-06-23
Sợ loài người mà không sợ Thiên Chúa, Đấng có thể “tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”,…

Một tình yêu không thể tin được (Gioan 3,14-21 – CN IV MC - B; Chúa Ba Ngôi - A)
Một tình yêu không thể tin được (Gioan 3,14-21 – CN IV MC…

2017-06-07
Nói đến tình yêu là nói đến sự quan tâm, sự thông dự, sự ân cần, chăm sóc, nỗ lực,…

Đức Giê-su là cửa ràn chiên
Đức Giê-su là cửa ràn chiên

0000-00-00
Những biến cố vây quanh Đức Giêsu tại Giêrusalem vào dịp Lễ Lều, bắt đầu từ ch. 7, lại tiếp…

Loading...